หน้าแรก

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ การทำไร่อ้อยสมัยใหม่ตามแบบฉบับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่กลุ่มมิตรผลได้พัฒนาต่อยอดมาจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และไลฟ์สไตล์การทำไร่ของมิตรชาวไร่นั้น ตามหลักคิดพิชิตภารกิจทำไร่อ้อยอย่างหลัก 3 ใช่ ทั้งเวลาที่ใช่ วิธีที่ใช่ และปริมาณที่ใช่ ยังคงเป็นหลักสำคัญที่มิตรชาวไร่ควรยึดเป็นหลักเพื่อบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

การทำกิจกรรมในไร่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย เช่นในช่วงนี้ไร่ที่รื้อตอเพื่อพักดินหลังจากปลูกอ้อยมาต่อเนื่องยาวนาน การปลูกพืชบำรุงดินต้องดำเนินการมาเกือบครึ่งทางแล้ว โดยเฉพาะการเริ่มลงมือปลูกพืชตระกูลถั่ว ซึ่งไม่ว่าจะเลือกปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือถั่วชนิดอื่น ๆ ก็ล้วนแต่คืนประโยชน์สู่ดินแทบทั้งสิ้น

005.jpg

สำหรับวันนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอแนะนำวิธีปลูกปอเทือง พืชตระกูลถั่วอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมไม่น้อยหน้าถั่วชนิดอื่น ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงามเหลืองอร่าม ทำให้หลายไร่เลือกปลูกเพื่อหวังประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอีกทาง

ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่วมีดอกสีเหลืองสวยงาม ลักษณะลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามากมาย มีความสูงประมาณ 150-190 เซนติเมตร ดอกสีเหลืองจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 45-50 วัน ปอเทืองจะขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอน มีการระบายน้ำดี ชอบอากาศร้อน ซึ่งช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมที่สุดคือในฤดูฝน

004.jpg

 

บางพื้นที่เลือกปลูกปอเทืองในรูปแบบของพืชแซม โดยปลูกระหว่างแถวพืชหลัก เช่น ระหว่างแถว อ้อย มันสำปะหลัง แล้วไถ/สับกลบเมื่อปอเทืองอายุประมาณ 50 – 60 วัน ในขณะที่ดินยังมีความชื้นแล้วทิ้งไว้ 7 – 10 วัน โดยปลูกหลังจากพืชหลัก ปริมาณธาตุอาหารที่ได้หลังจากไถกลบแล้ว 45 วัน ก็จะสลายตัวสมบูรณ์ หลังจากนั้นก็ปลูกพืชหลักตามได้

ด้วยคุณสมบัติที่เจริญเติบโตได้เร็วในดินหลายชนิด และที่สำคัญสามารถจับหรือตรึงธาตุไนโตรเจนที่เป็นธาตุอาหารหลักของพืชจากอากาศได้ ทำให้ปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมปลูกในช่วงพักดินคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินเพื่อประโยชน์ต่อการปลูกอ้อยในระยะต่อไป

ขอบคุณที่มาข้อมูล

https://108technofarm.com/

 

 

ข่าวปักหมุด