หน้าแรก

KUBOTA Intelligence Solutions (KIS) นวัตกรรมจากคูโบต้าที่เชื่อมต่อระหว่างสินค้าคูโบต้ากับระบบเทเลเมติกส์ (GPS Telematics) ที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเกษตรกรให้รับทราบข้อมูลการทำงานต่างๆ ของตัวรถได้ตลอดเวลา แม้นั่งทำงานอยู่บ้าน ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

โดยจุดเด่นหลักของระบบ KIS จะช่วยให้เกษตรกรสามารถทราบพิกัดและติดตามการทำงานของเครื่องจักรของตนเองว่าตอนนี้ทำงานอยู่ที่ใดได้อย่างเรียลไทม์ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องยนต์ว่ามีการทำงานหรือไม่ได้ตลอดเวลา ทำให้ทราบข้อมูลของเครื่องจักรในแต่ละช่วงเวลาว่าทำงานอยู่ในพื้นที่ใด รวมถึงทราบระยะเวลาในการทำงาน เพื่อนำข้อมูลประวัติการทำงานไปใช้สำหรับวางแผนค่าใช้จ่าย และวางแผนเพื่อประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบยังสามารถแจ้งเตือนหากเครื่องจักรมีการเคลื่อนไหวออกนอกเหนือพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการโจรกรรม และแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้ทราบถึงรอบการบำรุงรักษาตามชั่วโมงการทำงานจริง เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันใหม่ ๆ ที่จะมาเพิ่มประสบการณ์การทำงานของผู้ใช้ให้ดีขึ้น และช่วยตอบสนองการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยฟังก์ชัน บริหารจัดการงาน และวัดพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ โดยผู้ใช้งานสามารถวัดพื้นที่การทำงานของเครื่องจักร ได้ง่ายและสะดวกสบายโดยคำนวณพื้นที่เป็นไร่และงาน รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากการทำงาน และเรียกดูรายงานได้ทั้งแบบรายวันและรายเดือน ช่วยให้สามารถคำนวณรายได้ และบริการจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถระบุตารางการทำงานในแต่ละพื้นที่ และอัพเดตสถานะการทำงาน รวมถึงสรุปภาพรวมการทำงานประจำเดือน ช่วยให้บริหารจัดการงานได้ดียิ่งขึ้น

003.jpg

003-02.jpg

003-03.jpg

จากคุณสมบัติข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบ KIS จะเข้ามาช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามการทำงานของเครื่องจักรได้สะดวกสบายแม้ไม่ได้อยู่ที่ตัวรถ อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลประวัติการทำงานในแต่ละวันเพื่อนำมาวางแผนการทำงานและคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันสินค้าที่รองรับการติดตั้งระบบ KIS ได้แก่ แทรกเตอร์คูโบต้า รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า และรถขุดคูโบต้าโดยเกษตรกรผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ

004.jpg

 

ข่าวปักหมุด