หน้าแรก

สวัสดีมิตรชาวไร่ที่รักทุกท่านค่ะ ในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน เป็นช่วงของการจัดพิธีทอดกฐินประจำปี 2564 ซึ่งเป็นพุทธประเพณีที่ชาวไทยสืบทอดกันมาแต่ช้านาน เนื่องจากพิธีการถวายกฐิน หรือการกราบกรานกฐิน เป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งตามพุทธบัญญัติ และเป็นธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาล โดยในประเทศไทยได้มีพิธีทอดกฐินทั้งพิธีหลวง และพิธีราษฎร์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจะเดินทางไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ ที่ตนศรัทธา หรือถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้น ๆ

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ออกแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เรื่องกำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีทอดกฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเห็นควรกำหนดมาตรการให้ทุกวัดดำเนินการ ดังนี้

  1. จำกัดผู้เข้าร่วมถวายผ้ากฐินผู้เข้าร่วมในอุโบสถ ดังนี้ พื้นที่สีแดงเข้ม ไม่เกิน 25 คน พื้นที่สีแดง ไม่เกิน 50 คน และพื้นที่สีส้ม ไม่เกิน 100 คน ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่างประมาณ 1.5-2 เมตรต่อคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
  2. ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม คือ แอสตราเซเนกา โมเดอร์นา หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
  3. ผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  4. จำนวนพระสงฆ์ในพิธี ให้พิจารณาตามความเหมาะสมให้เว้นระยะห่าง 1.5 -2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี
  5. ขอความร่วมมือให้งดพิธีสมโภชขององค์กฐิน และงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน
  6. กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธี และจัดเตรียมจุดล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ในสถานที่จัดพิธี
  7. ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี

ซึ่งต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการของ สธ.และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด และให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้วัดในเขตปกครองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศของรัฐบาล หรือคำแนะนำของ สธ.หรือตามมาตรการที่คณะกรรมการคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ กำหนด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและเพื่อให้การสืบทอดพุทธประเพณีเป็นไปอย่างราบรื่น

ขอบคุณที่มา

https://www.matichon.co.th/

https://siamrath.co.th/

https://mgronline.com/

ข่าวปักหมุด