หน้าแรก

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ ใกล้เข้าสู่ต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อย หีบเข้าโรงงาน ก็มีข่าวดีให้ชาวไร่อ้อยอย่างเราได้ยิ้มร่าอย่างภูมิใจแล้วนะคะ กับข่าวราคาน้ำตาลที่ขยับสูงขึ้น โดยเมื่อล่าสุด นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกมีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้น เห็นได้จากราคาน้ำตาลส่งมอบล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ 18.35 เซนต์ต่อปอนด์ และในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ราคาก็สูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศบราซิลผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่ที่สุดของโลก ประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง มองว่าผลผลิตจะลดต่ำลง ทำให้ราคาตลาดโลกปรับขึ้น

ประกอบกับขณะนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกสูงขึ้น อาจทำให้บราซิลนำน้ำตาลทรายไปผลิตเป็นเอทานอล จะทำให้ราคาน้ำตาลทรายสูงขึ้นไปอีก และการที่ค่าเงินบาทของไทยอ่อนค่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกน้ำตาลทรายของไทยด้วย

ทั้งนี้ จากระดับราคาดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้แนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2564/65เกินระดับ 1,000 บาทต่อตัน สอดรับกับที่โรงงานน้ำตาลทรายประกาศราคารับซื้ออ้อยสดเข้าหีบฤดูการผลิตที่ราคาขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อตัน ถือเป็นการพ้นช่วงต่ำสุดมาแล้ว ขณะนี้ต้องรอติดตามผลการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) ต่อไป

IMG_2606.JPG

คาดว่า จะประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิต 2563/64 และจะประกาศราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต 2564/65 ก่อนที่จะเปิดหีบฤดูการผลิตใหม่ในเดือนธ.ค.นี้ เชื่อว่าการเปิดหีบอ้อยฤดูการปี 2564/65 ภาพรวมปริมาณผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 85-90 ล้านตัน สูงกว่าฤดูการผลิตปี 2563/64

นับเป็นข่าวดีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องชาวไร่อ้อยได้ผลิตอ้อยคุณภาพดีส่งเข้าโรงงานน้ำตาล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยได้เติบโตอย่างสง่าสงามในตลาดโลก มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในกำลังใจให้พี่น้องมิตรชาวไร่ทำงานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและมีความสุขกับการทำงานในไร่ต่อไปนะคะ

ที่มา: นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 26 ต.ค. 2564

https://www.facebook.com/

ข่าวปักหมุด