หน้าแรก

สวัสดีครับ มิตรชาวไร่ที่รักทุกท่าน ในฤดูการหีบอ้อยปีนี้ก็เป็นที่น่าดีใจนะครับที่แนวโน้มผลผลิตอ้อยทั้งประเทศไทยของเรามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มมิตรผลของเรา ก็คาดว่า เมื่อปิดหีบแล้วจะมีอ้อยเข้าหีบมากกว่า 22 ล้านตันเลยทีเดียว ซึ่งสูงมากเป็นประวัติการณ์ ทำให้พวกเราต้องทำงานกันสนุกมากขึ้น ยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของมิตรชาวไร่ที่นำอ้อยมาส่งที่โรงงานแล้ว ยิ่งทำให้พวกเรามีกำลังใจทำงานกันต่อ มิตรชาวไร่หลายคนดีใจมากที่ได้เห็นพัฒนาการของผลผลิตที่ได้จากไร่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

หลังจากที่เรากล้าที่จะเปลี่ยนวิถีการทำไร่มาทำแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มกันใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งเราเองก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้เกษตรสมัยใหม่ของเราต่อไป เพื่อให้บรรลุ  ทฤษฎี 2 ลด 2 เพิ่ม ช่วยมิตรชาวไร่ลดต้นทุน ลดระยะเวลาทำไร่ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้มิตรชาวไร่นั่นเองครับ แต่พัฒนาองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวคงไม่พอนะครับ เราต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะอยู่ในบริบทของเกษตร  สมัยใหม่ควบคู่กันไปด้วย

การเตรียมคนสร้างบุคลากรนั้น ผมเองได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก นอกจากการอบรมบุคลากรของทีมมิตรผลเองให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องเกษตรสมัยใหม่เพื่อเข้าไปช่วยดูแลมิตรชาวไร่แล้วนั้นยังไม่พอ ช่วงตลอด 3 ปีที่ผ่านมานี้ ผมมีความร่วมมือหนึ่งกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ โดยเราจับมือกันสร้างคนพันธุ์ใหม่เข้ามาเติมในอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย ผ่านกองทุนเพื่อการศึกษา“บรรเทิง ว่องกุศลกิจ” มอบให้กับนักศึกษาในสาขาเกษตรซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจและพร้อมจะพัฒนาศักยภาพตนเองเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่จำนวน 50 คน ซึ่งทุนนี้เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องที่ผมมอบให้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนพวกเขาจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 โดยเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาที่ปราศจากเงื่อนไขใด ๆ และปีนี้ก็เป็นขวบปีที่ 3 ของทุนการศึกษานี้แล้วครับ ซึ่งผมและน้อง ๆ ทั้ง 50 คน เราจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันทุกปี และในปีนี้เราได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ภายใต้ชื่องาน “ModernFarm The Adventure” นั่นเองครับ

ผจญภัยกลางไร่สมัยใหม่-005.jpg

สำหรับ ModernFarm The Adventure นั้น เป็นกิจกรรมแบบ One Day Trip ที่เราได้เปิดบ้านพาน้อง ๆ ทั้ง 50 คน พร้อมคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเยี่ยมชมไร่อ้อยสมัยใหม่ที่อุทยานมิตรผล ภูเขียว ซึ่งน้อง ๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์ในแบบเกษตรสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน โดยในภาคเช้าพวกเรา    พาน้อง ๆ มาที่ฐานการเรียนรู้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่ไร่กุดจอก ที่เราแบ่งฐานการเรียนรู้ตามหลักสี่เสาพลัสของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ออกเป็น 7 ฐาน ได้แก่

  1. BONSUCRO
  2. เตรียมดินปลูกพืชตระกูลถั่ว
  3. ควบคุมแนวล้อเครื่อง
  4. ลดการไถพรวน
  5. ตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดิน
  6. UAV และเทคโนโลยีในไร่อ้อย
  7. ชลประทานและระบบการให้น้ำ

ในแต่ละฐานจะมี Ironman และทีมสตาฟของมิตรผลประจำอยู่ เพื่อให้ความรู้ในแต่ละเรื่อง พร้อมทั้งเป็นพี่เลี้ยงมอบภารกิจให้กับน้อง ๆ ได้ทำ และช่วยให้น้องทุกทีมสามารถผ่านกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ครับ ต่อด้วยส่วนกิจกรรมภาคบ่าย ที่เราได้เปิดให้น้อง ๆ เข้ามาเยี่ยมชมภายในอุทยานมิตรผล ภูเขียว ได้เข้ามาดูและสัมผัสกระบวนการผลิตน้ำตาล    เอทานอล และไฟฟ้า โดยมีทีมสตาฟมิตรผลทุกคนดูแลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจคือ พวกเราได้เห็นศักยภาพและพลังของคนรุ่นใหม่ ความกระฉับกระเฉง ว่องไว และความสนใจใฝ่รู้ของน้อง ๆ ทุกคำถามที่เกิดจากความสงสัยใคร่รู้ จะได้รับคำตอบจากทีมผู้เชี่ยวชาญของมิตรผล ฟังแล้วน่าชื่นใจที่เด็กไทยเองก็สนใจในอาชีพเกษตรซึ่งเป็นของบรรพบุรุษไทยแต่ดั้งเดิมเช่นกัน ทำให้พวกเรายิ่งมีกำลังใจที่อยากจะพัฒนาองค์ความรู้เกษตรสมัยใหม่ของเราต่อ เพราะผมเชื่อว่า น้องๆ กลุ่มนี้ต่อไปเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศเรา เข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศแทนเราในวันข้างหน้า การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างบุคลากรในสาขาวิชาเกษตรวันนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น เราพัฒนาองค์ความรู้ได้แต่เราต้องพัฒนาคนขึ้นมาเพื่อรับถ่ายโอนองค์ความรู้ต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย

ผจญภัยกลางไร่สมัยใหม่-003.jpg

ขอขอบคุณผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยดูแลน้อง ๆ กลุ่มนี้เป็นอย่างดี ตลอด 3 ปีมานี้ เราได้เห็นพวกเขาโตขึ้นจากนักศึกษาชั้นปีที่1 จนถึงขณะนี้ชั้นปีที่3 แล้ว เราได้เห็นถึงพัฒนาการทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านต่าง ๆ ของเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าเวลาที่เหลือในรั้วมหาวิทยาลัยของน้อง ๆ อีก 1 ปีนั้น จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้ศึกษาหาความรู้และเก็บเกี่ยวเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตัวเองได้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเป็นบัณฑิตในสาขาเกษตรที่จบการศึกษาออกมาช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของบ้านเราให้ไปข้างหน้าต่อได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังของคนรุ่นใหม่

ผจญภัยกลางไร่สมัยใหม่-004.jpg

เมื่อคนรุ่นใหม่กำลังก้าวเข้ามาเติมเต็มเกษตรสมัยใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 

พวกเรามาร่วมมือกันเตรียมความพร้อมรอรับพวกเขาไปพร้อมกันนะครับมิตรชาวไร่

..................................................................................

ข่าวปักหมุด