หน้าแรก

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มิตรผลจัดกิจกรรม “SHOW&SHARE ทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อย” ขึ้น ณ มิตรภูเขียวและไร่กุดจอก จ.ชัยภูมิ เพื่อให้ทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อยรุ่นใหม่ ได้ศึกษาเทคโนโลยีการบริหารจัดการไร่ที่ทันสมัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการทำไร่อ้อย กับทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อยแต่ละโรงงานของมิตรผล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมนี้คือ ทายาทและผู้ปกครองจาก 7 โรงงาน จำนวน 116 คน

โดยมิตรผลได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบ Mitr Phol ModernFarm ผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 5 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 Farm Layout และการเตรียมแปลง Laser Land Leveling และ Drag Scraper

ฐานที่ 2 RTK/GPS Guidance for Planting (สาธิตการทำงานในแปลงจริง)

ฐานที่ 3 Drone กับการใช้ประโยชน์ในไร่อ้อย

ฐานที่ 4 Pivot/Solar Cell และ Sensor ควบคุมการให้น้ำ

ฐานที่ 5 Cane Logistic รถตัดอ้อย Bin และ Simulator

กิจกรรม “SHOW & SHARE ทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อย” ครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับมิตรชาวไร่ ร่วมไปกับการพัฒนาพนักงานส่งเสริมชาวไร่ และสร้างความยั่งยืนในอาชีพการทำไร่อ้อย โดยการสร้างทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อย ให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่มีอายุมากขึ้น โดยเน้นศักยภาพ พัฒนาอาชีพการทำไร่อ้อย รวมถึงมีความผูกพันกับมิตรผล ซึ่งพร้อมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับมิตรชาวไร่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยให้ก้าวไกลระดับโลกไปด้วยกัน

showAndShare-004.jpg

showAndShare-003.jpg

 

ข่าวปักหมุด