หน้าแรก

บล็อกเชน (Blockchain) เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง มีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction (บัญชีธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ ) ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุก ๆ คนได้ โดยไม่มีตัวกลาง คือ สถาบันการเงิน หรือสำนักชำระบัญชี เครือข่ายนี้เปรียบเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทำ ให้ Block ของข้อมูลเชื่อมต่อไปยังทุก ๆ คน โดยทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ในข้อมูลนั้นจริง

หลักการทำงานของบล็อกเชน 

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เมื่อบล็อกของข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ ในบล็อกเชน จะเป็นเรื่องยากมาก ที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง เวลาที่มีใครต้องการจะเพิ่มข้อมูลทุก ๆ คนในเครือข่ายซึ่งล้วนแต่มีสำเนาของบล็อกเชน สามารถใช้ Algorithm (อัลกอริทึ่ม) ตรวจสอบ Transaction (รายการเปลี่ยนแปลง) โดย Transaction ใหม่นี้จะได้รับอนุญาต ต่อเมื่อในเครือข่ายส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าถูกต้อง

ประโยชน์ของบล็อกเชน (Blockchain)

  • เพิ่มความโปร่งใสให้แก่องค์กร
  • ตรวจสอบความถูกต้องได้มากขึ้น
  • รายการ(Transaction) จะคงอยู่ถาวร
  • ลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย

มิตรชาวไร่คงอยากทราบว่า บล็อกเชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านไร่ได้อย่างไรบ้าง ไปติดตามกันครับ

การประยุกต์ใช้บล็อกเชนทางด้านการเกษตร

Tracking (ระบบติดตาม)

สามารถใช้บล็อกเชน ในการ Tracking ข้อมูลว่าพันธุ์อ้อยที่ส่งเข้าโรงงาน ปริมาณอ้อย หรือค่าความหวานนั้นมาจากแปลงใด โดยที่ข้อมูลจะถูกส่งไปทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

Smart contract (สัญญา)

สามารถใช้ทำ Smart contract (สัญญา) ได้ โดยถ้าสัญญาอยู่ในบล็อกเชน ทุกคนจะเห็นข้อมูลตรงกัน เราจึงสามารถไว้ใจให้ระบบอัตโนมัติ (Automate) ปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ ตั้งแต่กระบวนการในไร่ จนถึงขั้นตอนการจ่ายเงิน

การประยุกต์ใช้บล็อกเชนทำงานด้านอื่น ๆ

  • ด้านยานยนต์ การจัดการสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการใช้งานบริการรถเช่า
  • ด้านการเงิน เกิดความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม
  • ด้านสุขภาพ เมื่อใช้ระบบบล็อกเชน ข้อมูลสุขภาพจะถูกเข้ารหัสโดยลดความเสี่ยงเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย

จะเห็นว่านวัตกรรมของเทคโนโลยีเหล่านี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งก็จริง แต่ความสามารถของเทคโนโลยี ยังนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว

ข่าวปักหมุด