หน้าแรก

คุณสมบัติของคนทำงานที่ดี ไม่ว่าอาชีพไหนก็ตาม คือ “ความตรงต่อเวลาและมีวินัย” เพราะสองข้อนี้ช่วยให้บุคคลนั้น ๆ ทำงานได้อย่างมีระบบ แม้งานในไร่เองก็ต้องการความมีวินัยของชาวไร่ทั้งเรื่องเวลาในการเพาะปลูก การบำรุง ดูแลพืช ให้ตรงตามระยะการเจริญเติบโตของพืช

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มวันนี้มี 5 พฤติกรรมของชาวไร่ยุคใหม่ ที่ควรยึดหลักการตรงต่อเวลาและมีวินัย ที่ควรเอาเป็นแบบอย่างมาฝากกันค่ะ

  1. วางแผนการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร

หากชาวไร่ท่านใดรู้สึกว่าชีวิตเริ่มยุ่งเหยิง บางคนนอกจากจะเป็นชาวไร่แล้ว ยังประกอบอาชีพอื่น ๆ อีก งานหลวงไม่ได้ขาดงานราษฎร์ไม่ได้เว้น แนะนำให้วางแผนงานในแต่ละวัน โดยเขียนสิ่งที่ต้องทำลงกระดาษหรือปฏิทินเป็นข้อ ๆ จากนั้นคำนวณระยะเวลาว่า จะใช้เวลาในการทำงานหรือธุระต่าง ๆ นานเท่าไหร่ เพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่เสียเวลาและไม่ตกหล่นกับภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการในแต่ละวัน

  1. ตื่นก่อน ได้ใช้ชีวิตก่อน

เรื่องตื่นนอนแต่เช้า สำหรับชาวไร่ของเราไม่น่าห่วงค่ะ เพราะโดยธรรมชาติ คนทำไร่ทำนาเป็นคนขยัน ตื่นเช้าตรู่กันเป็นประจำอยู่แล้ว เรื่องการตื่นนอนแต่เช้าเป็นเรื่องดีค่ะ เพราะทำให้เรามีเวลาได้ทำธุระส่วนตัวและดูแลตัวเองก่อนเริ่มทำงาน ไม่ว่าจะการรับประทานอาหารเช้า หรือการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ก่อนลงมือทำงานในแต่ละวัน

  1. ถึงที่หมายก่อนเวลา

หากมีเรื่องที่เราต้องนัดหมายทำงานร่วมกับคนอื่น จะเพื่อนชาวไร่ท่านอื่นก็ดี หน่วยงานราชการก็ดี หรือแม้แต่ลูกน้องของเราเอง การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่ทุกคนพึงปฏิบัติ เพราะหากมีคนใดคนหนึ่งไม่รักษาเวลา ก็พาลทำให้เสียเวลาต่อมาเป็นทอด ๆ

  1. ลงมือทำงานได้ทันทีเมื่อพร้อม

เมื่อมีเป้าหมายที่จะทำงาน หากพร้อมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือแรงงาน ควรลงมือทำงานอย่างทันที ไม่รีรอ จะได้มีเวลาเผื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นด้วย และที่สำคัญหากงานเสร็จไวก่อนกำหนด จะทำให้เรามีเวลาไปทำงานชิ้นอื่น ๆ ต่อไปได้

  1. จริงจังกับเรื่องของเวลา

สำหรับชาวไร่อ้อย เรื่องของเวลา เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการปลูกอ้อยตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ไปจนถึงขั้นตอนตัดอ้อยส่งเข้าโรงงาน ล้วนมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนด เพราะทุกระยะการเจริญเติบโต มีขั้นตอนการให้น้ำ การบำรุงรักษา ทั้งเรื่องวัชพืชและแมลงศัตรูอ้อย ที่เราต้องเอาใจใส่ ตามเวลา ถึงแม้อ้อยจะเป็นพืชไร่ที่แข็งแรง เติบโตง่าย แต่เมื่อไรที่ขาดการเอาใจใส่ดูแลตามระยะเวลา อ้อยอาจให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเชื่อว่า หากพี่น้องชาวไร่ยึดตามหลักปฏิบัติ 5 ข้อข้างต้น การทำงานทุกอย่างทั้งงานราษฎร์งานหลวง เวิร์ค เวิร์ค เวิร์ค แน่นอนค่ะ.

ข่าวปักหมุด