หน้าแรก

อ้อย พืชไร่ตระกูลเดียวกับหญ้า ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้น ตั้งแต่ ลำต้น ใบ หรือแม้แต่ซากอ้อย สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งมูลค่าเพิ่มของอ้อยที่สำคัญคือการแปรรูปเป็นน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นอุตสาหรกรรมสำคัญที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ นอกจากนี้อ้อยยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ได้อีกหลายชนิด เช่น การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ และเวชภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากเยื่อกระดาษชานอ้อย เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพที่นำวัสดุเหลือใช้อย่างชานอ้อยที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลมาใช้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำตาลจึงทำให้มีชานอ้อยที่เหลือจากการผลิตเป็นจำนวนมาก จึงสามารถ นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารทดแทนการใช้กล่องโฟมที่สร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ได้

โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากการนำเยื่อกระดาษชานอ้อยไปผสมตีผ่านกระบวนการป้องกันน้ำรั่วซึมและขึ้นรูป เป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น จาน ชาม ถาด ถ้วยน้ำ และกล่องพร้อมฝาปิด เป็นต้น โดยเมื่อนำบรรจุภัณฑ์จาก ชานอ้อยมาเปรียบเทียบกับกล่องโฟมจะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยจะมีสีหม่นไม่ขาวสะอาดเหมือนกล่องโฟม เนื่องจากในกระบวนการผลิตจะไม่ใช้คลอรีนฟอกสีทำให้สีที่ได้ไม่ขาวสะอาดแต่จะมีการฆ่าเชื้อก่อนถึงมือผู้บริโภคที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส โดยในกระบวนการผลิตจะไม่เหลือของเสียจากการผลิตและสามารถนำกลับเข้าสู่ กระบวนการผลิตใหม่ได้ทั้งหมดและยังใช้เวลาในการย่อยสลายได้เองในธรรมชาติภายใน 30-45 วัน ในขณะที่โฟมไม่สามารถย่อยสลายได้เองและต้องสิ้นเปลืองพลังงานจากกระบวนการผลิต และในการกำจัด

บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยผลิตจากธรรมชาติ 100% สามารถทนความเย็นและความร้อนสูงได้ตั้งแต่ -40 ถึง 220 องศาเซลเซียส จึงสามารถใช้กับการแช่แข็งหรือใช้เป็นภาชนะในเตาไมโครเวฟหรือเตาอบได้โดยไม่ก่อสาร คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (chlorofluorocarbon, CFC) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อถูกความร้อน ต่างจากโฟมทั่วไปที่ผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเคมีที่ต้องอาศัยการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

บรรจุภัณฑ์-003.jpg

ถึงแม้ว่าบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยจะเป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมในบ้านเรา เนื่องจากราคาที่แพงกว่าโฟมใส่อาหารถึง 2 เท่า แม้จะมีราคาถูกกว่าพลาสติกใช้แล้วทิ้งก็ตาม แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เปิดใจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย เมื่อคนใช้น้อย สินค้าผลิตน้อย ต้นทุนต่อชิ้นจึงยังสูงอยู่มาก ขณะที่ประเทศในแถบยุโรป อเมริกา หรือญี่ปุ่น บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยกลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากกว่าโฟม เนื่องจากปลอดภัยต่อผู้บริโภค ถึงแม้จะมีราคาที่สูงกว่าโฟมถึง 2 เท่า ก็ตาม

เมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยเริ่มเปิดใจยอมรับ ช่วยกันสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากชานอ้อยมากขึ้น เมื่อนั้นราคาของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะมีราคาถูกลงอย่างแน่นอน มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเชื่อว่า บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยจะมีคุณค่าและได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทยแน่นอน.

 

สนสั่งใจสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์รักษ์โลกได้ทางช่องทางดังนี้

1. Facebook : https://www.facebook.com/Canexth

2. Line OA : https://lin.ee/atMFN8B

 

ขอบคุณข้อมูล-ภาพ

http://www.ocsb.go.th/upload/bioindustry/fileupload/9659-4776.pdf

http://oknation.nationtv.tv/blog/greenocean/2011/05/05/entry-1

ข่าวปักหมุด