หน้าแรก

สวัสดีค่ะ พี่น้องมิตรชาวไร่ทุกท่าน แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายลงบ้าง และมาตรการผ่อนปรนระยะต่าง ๆ ของรัฐบาลก็อนุญาตให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติใหม่ หรือ New Normal แต่ทว่าผลกระทบต่อเนื่องจากช่วงวิกฤติที่ผ่านมา ทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ ห้างร้าน รวมถึงพี่น้องเกษตรกรเอง ต่างได้รับผลกระทบมากน้อยกระจายกันออกไป แต่ทว่าความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นต่างก็ได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยาบ้างแล้วอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยอย่างล้นหลาม ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันเพื่อให้สังคมไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมีเรื่องราวในมุมเล็ก ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องเกษตรกรภายใต้วิกฤติโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นที่ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยในพื้นที่มีคณะกรรมการตำบลหนองข่ามิตรผลร่วมพัฒนา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือมีความทุกข์ร้อนในการดำรงชีวิต เหตุจากการทำมาหากินที่เป็นไปอย่างยากลำบากในยุคโควิด-19

บทบาทของคณะกรรมการตำบลหนองข่ามิตรผลร่วมพัฒนา

ตะกร้าปันมิตรเกิดจากการพูดคุยหารือของคณะกรรมการตำบลฯ ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับถุงยังชีพ แต่ต้องการให้มีความแตกต่างจากถุงยังชีพทั่ว ๆ ไป คณะกรรมการตำบลฯ จึงเกิดความคิดว่า จะซื้อของจากชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชน ถือเป็นการสนับสนุนสินค้าชุมชนไปในตัว

นอกจากการเลือกซื้อสินค้าภายในชุมชนเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยแล้วนั้น หากพบว่าไม่มีสินค้าตามรายการที่ต้องการหรือสินค้าบางอย่างสามารถทำได้เอง โดยมีต้นทุนต่ำกว่าซื้อตามท้องตลาด คณะกรรมการตำบลฯ ก็ตกลงกันโดยยินดีที่จะลงมือทำกันเอง

ตะกร้าปันมิตร-003.jpg

ตะกร้าปันมิตรความปรารถนาดีที่ส่งมอบด้วยใจ

ความพิเศษของ “ตะกร้าปันมิตร” แตกต่างจากถุงยังชีพทั่วไปอย่างไรบ้าง ไปดูกันค่ะว่าในนั้นมีอะไร

 1. ข้าวสาร 
 2. หมูแดดเดียว 
 3. หม่ำเนื้อ 
 4. ไข่เป็ด 
 5. น้ำพริกแจ่วบอง 
 6. น้ำยาอเนกประสงค์
 7. แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
 8. เมล็ดพันธุ์ผัก
 9. วัสดุเพาะกล้า
 10. ถาดเพาะกล้า
 11. น้ำตาลทรายขาว

จากรายการอาหารและสิ่งของในตะกร้าปันมิตร ดูจะไม่โดดเด่นอะไรมากมาย แต่มิตรชาวไร่ทราบไหมคะว่า ความพิเศษของสิ่งของเหล่านั้นคืออะไร คือความเสียสละของคณะกรรมการตำบลฯ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำตะกร้าปันมิตร ใส่ทั้งความตั้งใจและความปรารถนาดีลงไปในนั้น ไม่ว่าจะเป็นหมูแดดเดียวหรือน้ำยาอเนกประสงค์ที่ช่วยกันทำเอง ปลอดภัยไร้สารเคมีและมีความคุ้มค่า ดีกว่าการซื้อแบบสำเร็จรูปจากร้านค้าตามท้องตลาดทั่ว ๆ ไป

นอกจากนั้นยังได้คัดสรรสินค้าชุมชนที่ต้องถูกปากถูกใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ อย่างหม่ำเนื้อ น้ำพริกแจ่วบอง ไข่เป็ด และข้าวสาร เป็นต้น จะเห็นว่าของบางอย่างมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการมอบให้เพื่ออุปโภคบริโภคในการยังชีพเท่านั้นนะคะ เพราะการเลือกที่จะมอบเมล็ดพันธุ์ผัก วัสดุเพาะกล้า และถาดเพาะกล้านั้น ได้ผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างดีถึงคุณประโยชน์และความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยค่ะ นอกจากจะได้แนะนำวิธีการเพาะกล้าที่ได้ผลดีกว่าการหว่านในดินธรรมดาแล้ว ยังแฝงด้วยการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองภายในครัวเรือน การปลูกอยู่ปลูกกิน สร้างฐานอาหารที่มั่นคงให้ครัวเรือน

 การให้คือ ความสุขที่ยิ่งใหญ่

นอกเหนือจากการช่วยกันลงมือทำในทุกขั้นตอนแล้ว คณะกรรมการตำบลฯ ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการทำ “ตะกร้าปันมิตร” ในครั้งนี้ด้วยค่ะ ว่าการได้ช่วยเหลือที่เกิดขึ้นภายใต้วิกฤติครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ถึง “การให้” ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากมาย เพียงแค่เป็นสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันของพวกเขาเหล่านั้น และทำให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเห็นคุณค่าของสิ่งของเหล่านั้นได้ไม่ยากเลยแม้สิ่งของเหล่านั้นจะไม่ได้มีค่ามากมายในสายตาของคนอื่น แต่ก็เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจและความปราถนาดีจากคณะกรรมการตำบลฯ จนทำให้เกิด “ความสุขที่ยิ่งใหญ่” ที่ถูกส่งต่อจากผู้ให้สู่ผู้รับอย่างแท้จริง

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเชื่อเหลือเกินว่า พี่น้องทุกท่านคงได้เรียนรู้อะไรมากมายจากวิกฤติครั้งนี้ สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้เป็นสิ่งพิสูจน์แนวคิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่สามารถเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีให้กับพี่น้องเกษตรกร ช่วยพยุงให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างมั่นคง

ที่มา : วารสารมิตรชาวไร่

ข่าวปักหมุด