หน้าแรก

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ที่น่ารักทุกท่าน สำหรับไร่อ้อยที่เพิ่งปลูกอ้อยใหม่ไปไม่นาน อีกหนึ่งกิจกรรมในไร่ที่ห้ามลืมเลยคือ “การใช้สารเคมีคุมวัชพืชก่อนงอก” เพื่อช่วยลดการแข่งขันของวัชพืช ซึ่งมิตรชาวไร่ควรพ่นสารเคมีให้เร็วที่สุดหลังปลูกอ้อย เพื่อไม่ให้เมล็ดวัชพืชงอก ทั้งนี้หากไม่รีบคุมวัชพืช แต่ปล่อยให้วัชพืชงอกและเจริญเติบโตไปเรื่อย ๆ อาจส่งผลเสียทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงตั้งแต่ 15-60 เปอร์เซ็นต์ตามระยะเวลาที่ปล่อยให้วัชพืชแย่งน้ำและธาตุอาหารแข่งกับอ้อยของเราค่ะ

อย่างไรก็ตามหลักการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม แนะนำให้มิตรชาวไร่ใช้วิธีเขตกรรมเป็นหลัก หมั่นดูแลเอาใจใส่อ้อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้สารเคมีน้อยที่สุด เพราะการใช้สารเคมีมากเกินไปย่อมไม่เป็นผลดีหลายอย่าง ทั้งต่อต้นอ้อยเอง เพราะอ้อยเป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้า การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชย่อมส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอ้อยเช่นเดียวกัน และการใช้สารเคมีในแปลงมากเกินไปนอกจากเพิ่มต้นทุนให้กับมิตรชาวไร่แล้ว ยังเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ และยังเสี่ยงต่อการที่สารเคมีจะตกค้างในดิน น้ำ และกระทบไปถึงผู้บริโภคปลายทางอีกด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้น การจัดการวัชพืชมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากวัชพืชจะแย่งปุ๋ยและธาตุอาหารจากอ้อย ทำให้ผลผลิตลดลง แปลงอ้อยที่ผลผลิตสูงจะเป็นแปลงที่ไม่มีวัชพืช การพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืช 1 หรือ 2 ครั้ง จะช่วยในการจัดการวัชพืช

สำหรับมิตรชาวไร่ที่ต้องการพ่นสารกำจัดวัชพืชก่อนงอก การพ่นครั้งที่หนึ่ง มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอแนะนำให้ใช้บูมสเปรย์พ่นทั่วแปลง การใช้บูมสเปรย์ควรให้หัวพ่นสูงกว่าเป้าหมาย 50 เซนติเมตร ในกรณีอ้อยตอที่มีใบอ้อยคลุมดิน ต้องสูงกว่าใบอ้อยคลุมดิน 50 เซนติเมตร สำหรับหัวพ่นได้ออกแบบให้พ่นละอองยาคลุมถึงกันอยู่แล้ว จะไม่เกิดช่องว่างที่ไม่ได้รับสารเคมี

พ่นสารกำจัดวัชพืช-003.jpg

การพ่นครั้งแรกเป็นสารเคมีคุมวัชพืชก่อนงอก ใช้พ่นแบบบูมสเปรย์คลุมทั่วแปลง ต้องใช้สารเคมีชนิดที่เหมาะสำหรับแปลงอ้อย โดยพ่นก่อนที่อ้อยจะงอก ต้องเป็นสารที่คุมก่อนงอกโดยไม่มีใบคลุมดิน ได้แก่ เฮ็กซาซิโนน (Hexazinone) และไดยูรอน (Diuron) กรณีดินแห้งสามารถใช้ อิมาซาพิค (Imazapic) และเพนดิเมทาลิน (Pendimethalin) ได้

อย่างไรก็ดี การกำจัดวัชพืชมีหลายวิธี มิตรชาวไร่สามารถเลือกวิธีที่ใช่ เวลาที่ใช่ และปริมาณที่ใช่ ให้เหมาะสมกับพืชที่แปลงปลูกอ้อยของท่านเอง เพื่อประสิทธิภาพการจัดการวัชพืชอย่างคุ้มค่า คุ้มราคาที่ลงทุนไปให้ได้มากที่สุดค่ะ

ขอบคุณที่มา:

https://www.bbc.com/

https://rubberplasmedia.com/

 

ข่าวปักหมุด