หน้าแรก

อ้อยต้นฝน เป็นการปลูกอ้อยในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม โดยอาศัยความชื้นจากช่วงต้นฤดูฝน เพื่อให้อ้อยงอกและเจริญเติบโตได้จนเข้าสู่ฤดูฝนปกติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการใช้อ้อยปลูกเป็นพันธุ์อ้อยในการปลูกอ้อยน้ำราดเป็นหลัก ส่วนตออ้อยที่ได้จึงนำเข้าหีบในฤดูต่อไป ดินที่เหมาะสมคือดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว จะต้องเตรียมพื้นที่ให้มีทิศทางการระบายน้ำตามความลาดเอียดของพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อช่วยระบายน้ำ ลดการเสียหายของผลผลิตจากน้ำท่วมขังในแปลง เป็นหนึ่งในหลักการวางผังแปลงแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

การปลูกอ้อยต้นฝนส่วนใหญ่จะเริ่มเตรียมดินช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป และควรจะปลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม การเตรียมดินควรเตรียมดินให้ลึก ยกร่อง 15-20 ซม. จากผิวดิน ให้กลบพันธุ์บาง ๆ (ถ้ากลบหนาท่อนพันธุ์จะเน่า) หรือใช้เครื่องปลูกโดยปลูกลึกไม่เกิน 10 เซ็นติเมตร และอย่าลืมควรเว้นระยะห่างระหว่างร่อง 1.85 เมตร เพื่อรองรับรถตัดและเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ ด้วย

การปลูกวิธีนี้จะลดการเน่าของท่อนพันธุ์จากฝนตกหนัก อ้อยงอกสม่ำเสมอ การปลูกอ้อยต้นฝน จะทำให้อ้อยมีอายุการเติบโตในไร่ไม่ถึง 12 เดือน ช่วงที่อ้อยรับน้ำฝนมีน้อยลง ยิ่งปลูกล่าช้า ยิ่งจะได้รับน้ำฝนน้อยลงตามลำดับ ทำให้พันธุ์อ้อยที่ได้มีจำนวนข้อปล้อง หรือปริมาณน้อย

ปลูกอ้อยต้นฝน 3.jpg

 

 ปลูกอ้อยต้นฝนได้กำไรถึง 3 ต่อ อย่างไร

ต่อที่ 1 กำไรจากการตัดพันธุ์เพื่อมาปลูกต่อ

เป็นการนำอ้อยที่ได้ไปทำพันธุ์อ้อย ทำให้เราลดต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อยจากแหล่งอื่นได้เยอะมาก รวมทั้งไม่ต้องนำอ้อยที่ตั้งใจจะนำเข้าหีบมาทำพันธุ์ นอกจากนี้เรายังมั่นใจได้ว่าพันธุ์อ้อยที่ใช้ปลูกนั้นเป็นพันธุ์อ้อยที่สะอาด ปราศจากโรคจริง เนื่องจากเราปลูกเอง ลดความเสี่ยงเรื่องพันธุ์อ้อยไม่ดีที่จะเป็นเหตุให้ผลผลิตเราลดลงได้

ต่อที่ 2 กำไรจากการขายพันธุ์อ้อย

นอกจากเราจะนำพันธุ์อ้อยมาทำเป็นพันธุ์ปลูกในแปลงของเราแล้ว ยังสามารถแบ่งขายให้แปลงข้างเคียงเพื่อนำไปทำพันธุ์อ้อยได้ เป็นการเพิ่มรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยที่เดียว

ต่อที่ 3 กำไรจากการขายอ้อยเข้าหีบ

หากถึงช่วงปลายช่วงฤดูหีบแล้วยังเหลืออ้อยที่ขายทำพันธุ์ไม่หมด เรายังสามารถตัดอ้อยส่งขายให้กับโรงน้ำตาลเพื่อหีบมาเป็นน้ำตาลได้อีกด้วย

ปลูกอ้อยต้นฝน-1.jpg

ทั้งนี้ การปลูกอ้อยให้เจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตสูงจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย หมั่นตรวจสอบแปลงเพื่อควบคุมโรคและศัตรูพืช ฯลฯ รู้แบบนี้แล้วมิตรชาวไร่จะรอช้าอยู่ใยล่ะคะ รีบไปปลูกอ้อยต้นฝนกันเถอะ.... ไม่ว่าจะปลูกอ้อยช่วงไหนก็ได้กำไรเห็น ๆ เด้อ!

ข่าวปักหมุด