หน้าแรก

การเลือกพันธุ์อ้อยที่ดี ควรพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัยควบคู่กัน บางคนเลือกพันธุ์อ้อยโดยพิจารณาจากโรคและแมลงศัตรูที่ระบาดในพื้นที่ บางคนเลือกพันธุ์ตามฤดูกาลหรือช่วงเวลาที่ปลูก หรือบางคนเลือกพันธุ์อ้อยโดยพิจารณาตามสภาพและชนิดของดินในพื้นที่ตนเอง

สำหรับมิตรชาวไร่ที่เลือกพันธุ์อ้อยตามชนิดของดิน วันนี้เรามี How to เลือกพันธุ์อ้อยตามชนิดของดินมาฝากกัน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิดดังนี้

IMG_2075.JPG

ที่มา : Blueprint

ข่าวปักหมุด