หน้าแรก

การเตรียมดิน เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการทำเกษตรกรรมทุกประเภทที่ต้องใช้ดินเป็นแหล่งเพาะปลูก เพราะพืชที่เกษตรกรปลูกจะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ ดินเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

การปลูกอ้อยก็เช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตจากอ้อยเต็มเม็ดเต็มหน่วย มิตรชาวไร่ต้องรู้จักสภาพดินของตนเอง และเลือกปลูกอ้อยตามสภาพพื้นที่และชนิดของดิน เพราะสภาพดินที่เราจะปลูกอ้อย ไม่ว่าจะเป็น ที่ราบ ที่ดอน หรือที่ลุ่ม การเลือกพันธุ์อ้อยที่จะปลูกก็มีส่วนสำคัญ ว่าปลูกพันธุ์ไหน อ้อยจึงจะรอดและเติบโตได้ดี เช่นเดียวกันกับการพิจารณาชนิดของดิน ทั้ง ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย ก็ควรเลือกพันธุ์อ้อยที่มีลักษณะเด่นที่จะแข็งแรงโตไวตามชนิดของดินประเภทนั้น ๆ

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมี Infographic เกี่ยวกับการเตรียมดินให้พร้อม เลือกปลูกอ้อยตามสภาพพื้นที่และชนิดของดินมาฝากมิตรชาวไร่ทุกท่าน ดังนี้ค่ะ

003.jpg

ที่มา :คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ข่าวปักหมุด