หน้าแรก

หลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่มิตรชาวไร่ต้องจัดการต่อคือ เศษซากใบอ้อย ที่ประกอบด้วยส่วนของใบ กาบใบ และยอดอ้อย ที่เหลือจากการตัดอ้อย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และมีน้ำหนักรวมประมาณ 1-2 ตันต่อไร่

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มรณรงค์ให้มิตรชาวไร่ นำใบอ้อยไปขายเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งนับเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง และบางส่วนก็เลือกเหลือซากใบอ้อยเหล่านั้นให้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน ช่วยให้มิตรชาวไร่ลดค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อปุ๋ยมาบำรุงดินเพิ่มเติม และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายขนย้ายอะไรด้วย เนื่องจากเศษใบอ้อยอยู่ในแปลงอ้อยอยู่แล้ว

ขั้นตอนการนำเศษซากใบอ้อยมาเป็นวัสดุปรับปรุงดินคือ ต้องรักษาเศษใบอ้อยไว้โดยไม่เผาทำลาย จากนั้นให้พรวนสับเศษซากใบอ้อยให้ละเอียด คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ราดด้วยน้ำวีแนส เพียงเท่านี้เราก็สามารถจัดการเศษใบอ้อยให้กลายเป็นวัสดุปรับปรุงดินชั้นเลิศได้แล้วค่ะ

เศษซากใบอ้อยจะช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินร่วนซุย ถ่ายเทอากาศและระบายน้ำได้ดี ที่สำคัญช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินด้วย ซึ่งปริมาณธาตุอาหารในเศษซากใบอ้อยปริมาณ 1-2 ตันต่อไร่ มีอะไร ปริมาณเท่าไหร่นั้น ไปติดตามใน Infographic ด้านล่างนี้เลยค่ะ

ปริมาณธาตุอาหารในเศษซากใบอ้อย-01.png

ขอบคุณที่มา : คู่มือการจัดการการปลูกอ้อยของ สอน.

ข่าวปักหมุด