หน้าแรก

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่จำกัดการเจริญเติบโตของอ้อยในบ้านเราคือ วัชพืช ศัตรูพืชตัวฉกาจที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั้งทางตรงและทางอ้อม

แม้พื้นที่ใดก็ตาม ที่มีปัจจัยเหมาะสมกับการเจริญเติบโตมาก เช่น ดินดี น้ำดี ก็จะมีปัญหาวัชพืชเป็นทวีคูณ เพราะวัชพืช มีศักยภาพการแข่งขันสูงกว่าอ้อยมากมาย

วัชพืชไร่อ้อย-01.png

มิตรชาวไร่จะเห็นว่า หากมีวัชพืชเบียดเบียนมากก็จะทำให้อ้อยชะงักการเจริญเติบโต เพราะรากที่สร้างใหม่ยังไม่แข็งแรง การแตกหน่อน้อย การย่างปล้องไม่เต็มที่ เป็นสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตอ้อยลดต่ำลง

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่จัดการวัชพืชยังไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น มักกำจัดวัชพืชเมื่อวัชพืชงอกแล้วและมีปริมาณมาก หรือหลังวัชพืชออกดอก หรือเลือกใช้สารกำจัดวัชพืชไม่เหมาะสม เป็นต้น

สำหรับอ้อยเป็นพืชปลูกที่ต้องการช่วงปลอดวัชพืชอย่างน้อย 3 - 4 เดือน นับจากวันปลูก หากจะมีวัชพืชขึ้นเบียดเบียนบ้าง ก็ไม่เกินระยะเดือนแรกของการปลูก เนื่องจากจุดวิกฤตการแข่งขันของอ้อย จะอยู่ระยะแรก นับจากเริ่มปลูกจนถึงระยะแตกหน่อ เพราะว่าอ้อยในช่วงนี้จะมีศักยภาพการงอกและการเจริญเติบโตต่ำกว่าวัชพืชมาก ดังนั้นมิตรชาวไร่ต้องวางแผนกำจัดวัชพืชให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตอ้อยที่จะได้รับในระยะยาว

ที่มา : คู่มือการจัดการการปลูกอ้อยของ สอน.

ข่าวปักหมุด