หน้าแรก

การขุดสระเก็บน้ำโดยทั่วไปมีลักษณะแบบการขุดเหวี่ยงขึ้นคันสระ มีชาญพักสระ และมีทางรับน้ำเข้า โดยควรขุดบริเวณที่ต่ำที่สุดของพื้นที่ มีความลาดเอียง 1-2 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้พื้นที่ทั้งไร่เป็นส่วนรับน้ำ ให้มีปริมาณน้ำฝนไหลเข้ามาสระเร็วขึ้น

ส่วนวิธีการใช้น้ำ อาศัยต้นกำลังขนาดเล็ก เช่น ปั๊มหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำเบนซิน ในการสูบเพื่อส่งน้ำให้กระจายทั้งแปลง ซึ่งการขุดสระเก็บน้ำฝนส่วนใหญ่ใช้เพื่อเสริมจากน้ำฝนปกติ ขนาดของสระควรออกแบบห้มีปริมาณน้ำใช้ได้ 2-3 ครั้ง แบบ Supplement Irrigation ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

003.jpg

ที่มา :  www.mitrpholmodernfarm.com

 

 

         

ข่าวปักหมุด