หน้าแรก

ดินที่ปลูกอ้อยติดต่อกันหลายปี โดยชาวไร่ละเลยไม่เอาใจใส่บำรุงดิน ดินก็จะเสื่อมสภาพลงทุกวัน ยิ่งปลูกอ้อยต่อเนื่อง ดินยิ่งแน่น ปลูกพืชอะไรก็ไม่ได้ผล

ดังนั้นการปรับปรุงดินจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการเพิ่มผลผลิตอ้อยให้ได้ตามเป้าหมาย มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอแนะนำ “วิธีการปรับปรุงดินด้วยปอเทือง” ดังนี้

003.jpg

 

ข่าวปักหมุด