หน้าแรก

ฟิลเตอร์เค้ก (Filter Cake) หรือ ขี้หม้อกรอง ขี้เค้กอ้อย ขี้อ้อย หรือเค้กอ้อย เป็นตะกอนที่เหลือจากการกรองแยกน้ำอ้อยด้วยเครื่องกรองในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำตาลปนดำ ตะกอนที่ถูกกรองออกมาใหม่ ๆ จะมีลักษณะคล้ายขี้เป็ด ประกอบด้วยอินทรียวัตถุที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงดิน 

อยากรู้ไหมในฟิลเตอร์เค้กมีอะไรบ้าง ?

003.jpg

 *สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเพิ่มธาตุอาหารให้ดินในไร่อ้อยได้เป็นอย่างดี*

ที่มา www.mitrpholmodernfarm.com

 

ข่าวปักหมุด