หน้าแรก

พรวน 12 จาน หรือ Disc Harrows 12 Disc มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยตอบโจทย์งานไถพรวนกลบเศษซาก ดังนี้

ทำหน้าที่ไถพรวนกลบซากใบอ้อย ตออ้อย และวัชพืชต่าง ๆ ลงภายในดิน เพื่อย่อยสลาย โดยมีชุดจานพรวน 2 ชุด รวมทั้งหมด 12 ใบ

5 คุณสมบัติพิเศษเพิ่มมาตรฐานการทำงาน

  1. ความลึกในงานไถ 20-30 ซม.
  2. หน้ากว้างในทำงานกว้าง 8 ม.
  3. ความเร็ว 6-8 กม./ชม.
  4. ดินร่วนซุยสม่ำเสมอ
  5. ความสามารถในการทำงาน 40 ไร่/วัน

5-คุณสมบัติพิเศษของพรวน-12-จาน-ตอบโจทย์งานไถพรวนกลบซาก-01.pn

ที่มา : www.mitrpholmodernfarm.com

ข่าวปักหมุด