หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ ช่วงนี้เริ่มมีฝนบ้างประปราย พอได้ชุ่มฉ่ำ ผ่อนคลายจากอากาศที่ร้อนระอุนะคะ

ใครที่ปลูกอ้อยตอ ก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งแรก สำหรับอ้อยปลูกใหม่ ที่อยู่ในช่วงเตรียมดินสำหรับปลูกพืชบำรุงดิน ขอให้มิตรชาวไร่ดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามปฏิทินอ้อยที่ควรจะเป็น เพื่อให้การเจริญเติบโตของอ้อยเต็มที่ในทุกช่วงเวลาค่ะ

สำหรับการเจริญเติบโตที่ดีของอ้อยนั้น ไม่เพียงแค่การทำกิจกรรมตามขั้นตอนเท่านั้นนะคะ แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของอ้อยด้วย จะมีปัจจัยอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันค่ะ

4 ปัจจัยที่ควบคุมผลผลิตและคุณภาพของอ้อย

1. พันธุ์อ้อย

ต้องเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเรา เช่น กลุ่มที่ลุ่ม มีชลประทาน หรือที่ดอนไม่มีน้ำ อาศัยน้ำฝน เป็นพันธุ์อ้อยที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อโรคแมลง ไว้ตอได้นาน ถ้าเลือกพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม ผลผลิตอ้อยก็จะไม่สูงเท่าที่ควร

2. สภาพแวดล้อม

ผลผลิตอ้อยจะสูงได้จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ถึงแม้จะมีพันธุ์อ้อยที่ดีแต่ถ้าปลูกในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ก็จะให้ผลผลิตไม่สูง สภาพแวดล้อมในที่นี้คือ ดิน น้ำ (น้ำฝนและน้ำในดิน) การระบาดของศัตรูพืช เช่น โรคแมลง และวัชพืช

3. การดูแลรักษา

คือ การจัดการให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการปลูกอ้อย เช่น ดินไม่ดีก็ต้องปรับปรุงดิน ใส่ปุ๋ย ฝนไม่ดีก็ต้องให้น้ำชลประทาน วัชพืชระบาดมากก็ต้องดูแลควบคุมไม่ให้กระทบต่อผลผลิต

4. การเก็บเกี่ยว

ปัจจัยนี้มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพอ้อยไม่น้อย เพราะการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพต่ำ จะทำให้ผลผลิตอ้อยสูญหายมาก รวมทั้งปริมาณน้ำตาลก็จะลดลงด้วย เช่น การตัดอ้อยไม่ชิดโคนทำให้สูญเสียผลผลิตได้ 1-2 ตันต่อไร่ และความหวานลดลงได้ 1-2 C.C.S. เนื่องจากบริเวณส่วนโคนอ้อยจะมีความหวานสูงกว่า การตัดอ้อยแล้วทิ้งไว้ในแปลง ไม่รีบขนส่งเข้าโรงงานก็ทำให้สูญเสียน้ำหนักอ้อยไปมาก การที่เราเลือกพันธุ์ที่ดี แต่การเก็บเกี่ยวไม่มีประสิทธิภาพก็ทำให้ผลผลิตอ้อยต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ดังนั้น หากมิตรชาวไร่ต้องการให้อ้อยที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีและมีคุณภาพ จะโฟกัสแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ดีแน่นอน เพราะอ้อยจะให้ผลผลิตและคุณภาพดี ต้องอาศัย 4 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นให้สมดุลไปด้วยกัน

 

 

ข่าวปักหมุด