หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ ที่ผ่านมา มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมักกล่าวกับเพื่อนมิตรชาวไร่เสมอว่า ประโยชน์และข้อดีของการตัดอ้อยสดดีอย่างไรบ้าง ข้อเสียของการตัดอ้อยเผาใบไม่ดีอย่างไร ซึ่งเชื่อว่ามิตรชาวไร่คงเห็นคุณและโทษของการเก็บเกี่ยวอ้อยทั้งสองทางดีแล้ว

แต่มีอีกประเด็นที่มิตรชาวไร่หรือเกษตรกรชาวไร่อ้อยบางรายยังสงสัย หรืออาจจะยังมองหาวิธี สำหรับเกษตรกรที่อยากหันมาตัดอ้อยสด จะต้องทำอย่างไร หรือมีทางเลือกอย่างไรบ้าง วันนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมี 5 ทางเลือกมาแนะนำค่ะ

5 ทางเลือกสำหรับชาวไร่อ้อยที่อยากเปลี่ยนมาตัดอ้อยสด มีทางเลือกอย่างไรบ้าง?

  1. ใช้เครื่องสางใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว ทำให้แรงงานสามารถตัดอ้อยได้เร็วขึ้น ช่วยทุ่นแรงและย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้
  2. เตรียมแปลงอ้อยให้เหมาะสมกับการใช้รถตัดอ้อย เมื่อรถตัดอ้อยเข้าไปทำงานจะได้ไม่ทำให้ตออ้อยเสียหาย รวมถึงการเตรียมระยะร่องอ้อยและการนำตอไม้หรือหินขนาดใหญ่ออกจากแปลงเพื่อให้รถตัดอ้อยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและไม่ชำรุดเสียหาย
  3. จ้างรถตัดอ้อยจากผู้รับเหมา หรือชาวไร่ที่มีรถตัด หรือขอให้โรงงานช่วยจัดให้รถตัดอ้อยมาช่วย
  4. พี่น้องเกษตรกรรายย่อย สามารถทำข้อตกลงรวมแปลงกันในชุมชน และระดมทุนมาใช้รถตัดอ้อย ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและลดระยะเวลาเก็บเกี่ยวได้
  5. จัดซื้อรถตัดอ้อย โดยสามารถเข้าร่วมโครงการขอสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โดยมีโรงงานเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งรถตัดอ้อยสามารถตัดอ้อยได้เฉลี่ยมากกว่า 200 ตันต่อคันต่อวัน เลยทีเดียว ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

สำหรับมิตรชาวไร่ของมิตรผล สามารถปรึกษาพนักงานของเราในพื้นที่นั้น ๆ ได้ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการหากท่านต้องการรถตัดอ้อยดี ๆ มีคุณภาพสักคัน เพื่อต่อยอดการทำไร่อ้อยให้มั่นคง ยั่งยืนต่อไปค่ะ

ขอบคุณที่มาข้อมูล-ภาพ

https://www.facebook.com/

https://www.deere.co.th/

https://esanunity.com/

 

 

ข่าวปักหมุด