GREEN HARVESTING

สมัยก่อนการตัดอ้อยแบบเผาใบเป็นที่นิยมกันมาก เพราะใช้แรงงานคนในการตัด ไม่ต้องพบกับปัญหาใบอ้อยมากมายที่เข้าไปตัด ไม่คันไม่บาด ตัดอ้อยได้สบาย แต่ปัจจุบันเราสามารถใช้เครื่องจักรเข้าไปตัดอ้อยโดยตรงในไร่ได้