หน้าแรก

ริปเปอร์ระเบิดดินดาน ตัวช่วยจัดการดินดานสไตล์เกษตรสมัยใหม่

ริปเปอร์ระเบิดดินดาน ตัวช่วยจัดการดินดานสไตล์เกษตรสมัยใหม่

ช่วงนี้พี่น้องมิตรชาวไร่คงอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมแปลงปลูกอ้อยตุลา  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้พักดินด้วยพืชตระกูลถั่ว เพื่อตัดวงจรของศัตรูอ้อย เพิ่มธาตุอาหารสำคัญ เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตแล้ว ด
แสง อุณหภูมิ ความชื้น 3 หัวใจสำคัญช่วยอ้อยเจริญเติบโต

แสง อุณหภูมิ ความชื้น 3 หัวใจสำคัญช่วยอ้อยเจริญเติบโต

นอกจากดิน น้ำ ปุ๋ย รวมถึงธาตุอาหารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยหลักช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตได้ดีแล้ว ยังมีอีก 3 หัวใจสำคัญที่อ้อยต้องการเพื่อใช้ดำรงชีวิต ช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงคือ แสง อุณหภูมิ
7 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความหวานของอ้อย (C.C.S) ที่ชาวไร่อ้อยควรรู้

7 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความหวานของอ้อย (C.C.S) ที่ชาวไร่อ้อยควรรู้

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ อีกไม่นานก็ถึงฤดูกาลปลูกอ้อยตุลา หรืออ้อยปลายฝน ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะ ปีนี้ฝนดีชุ่มช่ำถ้วนหน้าจากสถานการณ์ปริมาณฝนในปีนี้ สามารถกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในช่วงฤดูแ
ประเภทของบ่อบาดาล แหล่งน้ำเสริมอ้อยให้ได้ผลผลิตตามเป้า

ประเภทของบ่อบาดาล แหล่งน้ำเสริมอ้อยให้ได้ผลผลิตตามเป้า

สำหรับมนุษย์เอง น้ำเป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุดในร่างกาย เป็นส่วนประกอบของส่วนต่าง ๆ เช่น เลือด น้ำเหลือง รวมถึงอวัยวะต่าง ๆ นั่นแสดงว่า น้ำ เป็นสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้
เก็บตัวอย่างดินดีมีชัย เลือกซื้อปุ๋ยได้ถูกสูตร

เก็บตัวอย่างดินดีมีชัย เลือกซื้อปุ๋ยได้ถูกสูตร

ปัจจุบันการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรมนิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ใช้ปุ๋ยเคมีตามกระแส ใช้ตามคำแนะนำของร้านค้า โดยไม่ได้เลือกใช้ปุ๋ยตามความต้องการของพืชและดินในพื้นที่
ปริมาณธาตุอาหารที่ได้รับจากการปลูกพืชบำรุงดิน

ปริมาณธาตุอาหารที่ได้รับจากการปลูกพืชบำรุงดิน

มิตรชาวไร่รู้หรือไม่ว่า พืชตระกูลถั่วที่ปลูกช่วงพักดิน เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินได้มากแค่ไหน
2 วิธีสร้างแหล่งน้ำเสริมอ้อยให้ได้ผลผลิตตามเป้า

2 วิธีสร้างแหล่งน้ำเสริมอ้อยให้ได้ผลผลิตตามเป้า

การปลูกอ้อยแบบฉบับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม นอกจากหลักสี่เสาที่สำคัญ ทั้งพักดินปลูกถั่ว สลับอ้อย  ,การควบคุมแนวล้อวิ่ง, การไถพรวนให้น้อย  และการตัดอ้อยสดไว้ใบคุลมดิน เป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้มิตรชาวไร่ ลดต้
ขุดบ่อขนาดไหน น้ำเสริมอ้อยจึงจะเหมาะสม

ขุดบ่อขนาดไหน น้ำเสริมอ้อยจึงจะเหมาะสม

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ ในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป็นช่วงที่อ้อยจะได้รับน้ำจากฝน รวมถึงเป็นช่วงที่มิตรชาวไร่จะได้มีโอกาสเก็บกักน้ำในบ่อน้ำเสริมอ้อยที่ขุดไว้ในไร่เพื่อใช้ในไร่อ้อย
วิธีเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง ได้ทั้งผลผลิต ได้ทั้งเมล็ดพันธุ์

วิธีเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง ได้ทั้งผลผลิต ได้ทั้งเมล็ดพันธุ์

ประโยชน์ของการปลูกพืชตระกูลถั่วในช่วงเวลาพักดินหลังจากปลูกอ้อยต่อเนื่องมาหลายปี มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มกล่าวเสมอว่า การดูแลดินที่ดีที่สุดคือ การให้ดินได้พัก เพื่อปรับปรุงสุขภาพดิน การให้พืชตระกูลถั่วมาช่ว