หน้าแรก

ครม.เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 62/63 กำหนดในอัตราตันละ 750 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10  ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น เท่ากับตันละ 321.43 บาท
อังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 17.11 น.

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 62/63 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยกำหนดในอัตราตันละ 750 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10  ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับ 97.91% ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศที่ตันละ 66.01 บาท และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 45 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 62/63 เท่ากับตันละ 321.43 บาท

“เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเป็นการประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นเพื่อให้โรงงานน้ำตาลชำระเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยไปก่อน เพื่อให้ชาวไร่อ้อยนำไปใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ ซึ่งยังไม่ใช่ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ชาวไร่อ้อยและโรงงานจะได้รับจริง โดยที่ผ่านมา ครม. ได้เคยมีมติกำหนดราคาและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 54/55”

ขอบคุณที่มา: 

https://www.dailynews.co.th/

ข่าวปักหมุด