หน้าแรก

ต้นปี 2020 ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและราคาน้ำมันตกต่ำ

บราซิลหันมาผลิต-003.jpg

ประเทศที่ผลิตน้ำมันหรือพลังงานทางเลือกเริ่มชะลอตัว เห็นได้ชัดอย่างบราซิล ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่ผลิตเอทานอลส่งเป็นพลังงานจำหน่ายระหว่างประเทศ เมื่อราคาน้ำมันตกต่ำ บราซิลหันมาผลิตน้ำตาลเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มสัดส่วนการนำอ้อยไปผลิตน้ำตาลแทนการผลิตเอทานอล เพราะการนำอ้อยไปผลิตเอทานอลอย่างที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากน้ำตาลแล้วคุ้มค่าการลงทุนมากกว่า จนสร้างแรงกดดันต่อราคาตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายดิบอยู่ที่ประมาณ 11-12 เซนต์ต่อปอนด์ ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมในปีนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ 15 เซนต์ต่อปอนด์

บราซิลหันมาผลิต-004.jpg

พร้อมกันนี้ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย ต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางรอดของอุตสาหกรรมฯ โดยนำอ้อย น้ำตาล ของเสีย และผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต มาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มูลค่าเพิ่มสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มฟาร์มาซูติคัล และผลิตภัณฑ์ไบโอเคมี รวมถึงการใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า และนำกากน้ำตาลไปผลิตเอทานอล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งสอดรับนโยบายภาครัฐที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) และส่งเสริมให้ไทยก้าวเป็นศูนย์กลางการผลิตเอทานอลของภูมิภาค

ที่มาข้อมูล-ภาพ

https://www.ryt9.com/

http://sugar-asia.com/

http://sugar-asia.com/

 

ข่าวปักหมุด