หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ ปลายปีแบบนี้ สิ่งที่น่ากังวลของชาวไร่อ้อยคือ ไฟไหม้อ้อย ไฟไหม้ในที่นี้คือไหม้แบบไม่ได้ตั้งใจเผาอ้อยนะคะ บริบทนี้ขอกล่าวถึงไฟไหม้อ้อยทั้งจากลมหนาว และจากการเผาอ้อยของแปลงข้างเคียง ซึ่งเป็นการไหม้ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากเชื้อไฟเล็ก ๆ น้อย ๆ ปะทะกับลมหนาว ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นคงไม่เล็กน้อยแน่นอนค่ะ

ปัญหาเหล่านี้ป้องกันได้ ต้องอาศัยการออกแบบแปลงอ้อยให้เป็นแนวกันไฟ ซึ่งการป้องกันอ้อยไฟไหม้จากลมหนาวด้วยการสร้างแนวกันไฟ ทำได้ดังนี้

  1. การสร้างถนนรอบแปลงอ้อย

เริ่มต้นด้วยการปลูกอ้อยระยะห่าง 1.65 -1.85 เมตร เพื่อรองรับการทำงานของรถตัดอ้อย และทำถนนกว้างประมาณ 3-6 เมตร รอบแปลงอ้อย ซึ่งนอกจากจะเป็นแนวกันไฟแล้ว ยังเป็นพื้นที่สนับสนุนการทำกิจกรรมในไร่อ้อยให้งานเสร็จเร็วขึ้น ใช้เป็นพื้นที่กลับรถ และสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวกสบาย เมื่อเกิดไฟไหม้แปลงข้างเคียงสามารถนำอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว

  1. ปลูกพืชอายุสั้นที่ขอบหัวแปลงหรือรอบ ๆ แปลง

การปลูกพืชอายุสั้นที่ขอบหัวแปลงหรือพื้นที่รอบ ๆ แปลง ระยะ 3-6 เมตร เช่น กระเจี๊ยบ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอาหารสัตว์ หรือพืชอื่นที่สร้างรายได้หรือใช้ประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือน เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสามารถใช้พื้นที่เป็นแนวกันไฟหรือเส้นทางลำเลียงอ้อยออกจากแปลงได้

  1. ตัดอ้อยทำพันธุ์ปลูก จากพื้นที่รอบแปลงกว้างประมาณ 6-10 เมตร และกวาดใบออก หรือตัดอ้อยเข้าโรงงานช่วงต้นหีบ

การตัดช่วงต้นหีบ จะได้น้ำหนักอ้อยและค่าอ้อยสดกลับคืนมา หลังจากตัดและเก็บกวาดใบออกเพื่อป้องกันการเป็นเชื้อไฟแล้ว พื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวกันไฟ หรือใช้เป็นเส้นทางสัญจรเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้แปลงข้าง ๆ สามารถนำน้ำหรืออุปกรณ์ดับเพลิงเข้าไประงับเหตุไฟไหม้อ้อยได้

  1. ตัดอ้อยสดให้ได้อายุที่เหมาะสม รีบตัดอ้อยช่วงต้นหีบ แล้วคลุกใบลงดินหรือราดน้ำวีแนส

วิธีนี้จะได้อ้อยสดน้ำหนักดี ไม่ถูกหักค่าอ้อยไฟไหม้ ได้ค่าอ้อยสดคืนมา และมีเศษใบอ้อยไว้คลุมดิน หากราดด้วยน้ำวีแนสหลังตัดอ้อยสด จะเป็นการบำรุงรักษาอ้อยตอ ช่วยในการย่อยสลายใบอ้อย และเพิ่มความชื้นสร้างแนวกันไฟไปในตัว ลดปัญหาไฟไหม้อ้อยได้ดี ถ้าในปีนี้มิตรชาวไร่เตรียมแผนตัดอ้อยช่วงต้นหีบได้ดี ในปีถัดไปจะสามารถตัดอ้อยที่อายุครบ 12 เดือน ได้

อุปกรณ์ใช้ทำแนวกันไฟ

อุปกรณ์ที่ใช้ทำแนวกันไฟทั้ง 4 วิธี ได้แก่ รถแทรกเตอร์ใบมีดหน้า อุปกรณ์พ่วงท้ายต่าง ๆ ตามหน้างาน จอบ เสียม มีด และพันธุ์พืชอายุสั้นที่เราต้องการปลูก รวมถึงแรงงานที่ใช้ทำกิจกรรมนั้น ๆ

วิธีสร้างแนวกันไฟที่กล่าวมาข้างต้น จะเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแปลงอ้อยด้วยนะคะ หากพื้นที่แปลงอ้อยน้อยกว่า 20 ไร่ ก็จะไม่คุ้มค่าในการทำแนวกันไฟ ดังนั้นแนะนำวิธีที่ 4 คือ ให้ปลูกอ้อยหรือตัดอ้อยให้ได้อายุช่วงต้นหีบ รีบตัดอ้อยแล้วคลุกใบหรือราดน้ำวีแนส จะทำให้เราได้อ้อยสดแถมยังป้องกันไฟไหม้ตออ้อยเราได้ด้วยค่ะ

ข่าวปักหมุด