หน้าแรก

จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโคโรน่าไวรัส 2019 หรือโควิด-19 ที่แพร่ระบาดกระจายไปกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยความห่วงใยพี่น้องมิตรชาวไร่ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอรวบรวมแนวทางปฏิบัติระหว่างการระบาดของไวรัส COVID-19 จากสื่อของหน่วยงานสาธารณะสุขที่เผยแพร่ออกมาให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้ประเทศไทยหยุดการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้โดยเร็ว

การป้องกันและดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน

  1. งดชุมนุมสังสรรค์ หรือไปในที่ชุมชน ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก
  2. สวมหน้ากากอนามัย/ผ้าปิดจมูก ทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
  3. ล้างมือให้สม่ำเสมอ ด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70%
  4. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย ที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ และเจ็บคอ
  5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่จังหวัดที่อยู่ในประกาศพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่การชุมนุมสังสรรค์กับคนหมู่มาก หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ เป็นต้น
  6. ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด เพราะอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่คนจับบ่อยครั้ง เช่น ราวบันได ก๊อกน้ำ เป็นต้น
  7. รับประทานอาหารสุก สะอาด และใช้ช้อนส่วนตัว
  8. รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น หากเดินทางด้วยรถสาธารณะให้สวมหน้ากากอนามัย/ผ้าปิดจมูกตลอดระยะเวลาการเดินทาง และรักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นประมาณ 1.5-2 เมตร
  9. ดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ
  10. หมั่นสังเกตอาการตัวเอง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อยง่าย หายใจไม่สะดวก ประสาทรับรสหรือกลิ่นมีปัญหา ซึ่งหากเข้าข่ายอาการที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้รีบพบแพทย์โดยทันที

การป้องกัน-003.jpg

สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องมิตรชาวไร่ผ่านพ้นวิกฤตระลอกนี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรงปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ด้วยความปรารถนาดีจาก มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

ขอบคุณที่มา:

https://www.thairath.co.th/

ข่าวปักหมุด