หน้าแรก

          อากาศยานไร้นักบิน หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) คือ อากาศยานที่ไม่มีนักบินประจำการอยู่บนเครื่อง เป็นอากาศยานที่ไร้คนขับหรือนักบิน  ซึ่งมีรูปร่าง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยใช้การควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่

  1. การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกลโดยใช้รีโมต
  2. การควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเองซึ่งอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีระบบที่ซับซ้อน และมีการติดตั้งไว้ในอากาศยาน

          ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลได้เริ่มนำ UAV เข้ามาใช้ในงานสำรวจและติดตามพื้นที่ปลูกอ้อย การคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก บริหารจัดการทางด้านชลประทานรวมไปถึงการทำเกษตรแม่นยำสูงในอนาคต

UAV Info.jpg

ที่มา : http://gulfscei.cs.uno.edu/research/gulfscei_surveying_technology

       https://www.sensefly.com/

ข่าวปักหมุด