หน้าแรก

เรื่องการวัดความชื้นดิน สมัยก่อนจะวัดจากการสังเกตด้วยตาเปล่า และการขุดดินสัมผัสดูความชื้นในดินด้วยมือของเกษตรกรเอง ซึ่งเป็นวิธีคาดการณ์ส่วนบุคคล ที่มีความถูกต้องแม่นยำน้อยและไม่ถูกต้อง

ในเมื่อปัจจุบันเทคโนโลยีเกษตรต่าง ๆ ทันสมัยขึ้น แล้วเราจะใช้วิธีแบบเดิมอยู่ทำไม การวัดความชื้นในดินถูกพัฒนาขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่พกพาง่าย ใช้งานไม่ยุ่งยาก เกษตรกรสามารถอ่านค่าได้เลย ที่มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มอยากแนะนำให้มิตรชาวไร่ได้รู้มีดังนี้

  1. Tensiometer เครื่องนี้มีลักษณะการใช้งาน คือ

1.1 เติมน้ำใส่ให้เต็มท่อไล่ฟองอากาศออกให้หมด

1.2 ปิดฝาให้แน่น

1.3 เจาะรูในแปลงพื้นที่ที่เราต้องการวัดความชื้นในดิน ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม.

1.4 นำเศษดินกลบ

1.5 อ่านค่าที่ได้

  1. Soil Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติแบบพกพา ลักษณะการใช้งาน คือ

2.1 สามารถวัดปริมาณความชื้นในดินตั้งแต่ 0 ถึง 50%

2.2 ใช้งานง่ายด้วยมือเดียว

2.3 ใช้มือกดตัวเซ็นเซอร์ลงไปในดิน

2.4 อ่านค่าที่ได้

  1. เครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติ AGCURA เป็นเครื่องวัดความชื้นด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่รับส่งข้อมูลผ่านกล่อง ซึ่งมีฐานข้อมูลบน Cloud จากนั้นค่อยวิเคราะห์ข้อมูลด้านความชื้นดิน ความชื้นอากาศ รวมถึงอุณหภูมิอากาศ ซึ่งสั่งเปิด-ปิดผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ สามารถตรวจวัดค่าความชื้นดินและข้อมูลอากาศตลอดเวลา ช่วยแนะนำปริมาณการให้น้ำที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดค่าไฟฟ้า ลดการเกิดปัญหาโรคพืช และช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ

การใช้อุปกรณ์วัด-003.jpg

การวัดความชื้นในดินมีส่วนสำคัญในการช่วยบริหารจัดการการให้น้ำอ้อยของมิตรชาวไร่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แทนการคาดเดาความชื้นของดินด้วยตนเอง แม้แปลงอ้อยเหล่านั้นจะเป็นที่ของเราเอง แต่เพียงการสัมผัสหรือสังเกต ผลที่ได้ไม่เพียงพอต่อความถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบความชื้นของดินได้ดีเท่ากับการใช้อุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับวัดความชื้นดินโดยเฉพาะแน่นอน

ที่มา : วารสารมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

ข่าวปักหมุด