หน้าแรก

ศักราชนี้ ความทันสมัยในภาคเกษตรกรรมไม่ได้มีแต่เครื่องจักรเพียงอย่างเดียวที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยของเกษตรกรในการทำเกษตรสมัยใหม่ แต่การพัฒนาตัวช่วยผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน กำลังได้รับความนิยมและพัฒนากันอย่างกว้างขวางมากขึ้น
วันนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม มี 11 แอพพลิเคชั่นทางการเกษตรที่น่าสนใจมาแนะนำให้กับมิตรชาวไร่ได้ลองศึกษาและนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมิตรชาวไร่ได้มากขึ้น จะมีอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะ

1. Protect Plants

11-แอพฯ-เกษตร-003-01.jpg

เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช ทั้งในด้านการอารักขาพืช การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น การวินิจฉัยชนิดพืช รวมถึงการพยากรณ์เตือนสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถเตือนการระบาดของศัตรูพืชที่อาจมีผลกระทบต่อการทำเกษตรของเราได้อีกด้วย

2. WMSC Application รู้ทันสถานการณ์น้ำ

11-แอพฯ-เกษตร-003-02.jpg

เป็นแอพพลิเคชั่นที่นำเสนอแหล่งข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งข้อมูลปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองชลประทานต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันได้ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store ได้ฟรี โดยทำการค้นหาแอปพลิเคชั่น WMSC ได้จากช่องค้นหาด้านบนของ App Store จากนั้นทำการแตะเพื่อดาวน์โหลดหรือศึกษาคู่มือการใช้งานฉบับเต็มได้ที่ www.wmsc.rid.go.th

3. Insect Shot

11-แอพฯ-เกษตร-003-03.jpg

เจ้าแอพฯ ตัวนี้เหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในไร่นา ด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงถ่ายภาพเจ้าเพลี้ยกระโดดแล้วส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย ให้ประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้เราได้ทราบทันที โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน

4. Rice Pest Monitoring

11-แอพฯ-เกษตร-003-04.jpg

เป็นแอพพลิเคชั่นของกรมการข้าว เพื่อใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาดในข้าว (Rice Pest Monitoring) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นตัวนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นักวิจัย นักวิชาการ กลุ่ม Smart farmer และกลุ่ม Smart officer ในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย

5. OAE Ag-Info : Office of Agricultural Economics

11-แอพฯ-เกษตร-003-05.jpg

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลาง เป็นรายวัน ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ปฏิทินสินค้าเกษตร การติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด การเตือนภัยและข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ

6. AC AGRI VOCAB ศัพท์เกษตร 5 ภาษาอาเซียน

11-แอพฯ-เกษตร-003-06.jpg

แอพพลิเคชั่นตัวนี้มีความน่ารัก ทันสมัย เพราะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น สัตว์ทางการเกษตร และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี 5 ภาษาให้เลือกฝึกและทำความคุ้นเคย ได้แก่ ภาษาไทย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และภาษาบาฮาซา

7. Ldd Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น

11-แอพฯ-เกษตร-003-07.jpg

เป็นระบบที่แสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่จาก Google Map ได้เลย เมื่อคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และจุดพิกัด ณ ตำแหน่งที่เลือก พร้อมทั้งแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ประกอบด้วย ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้น ๆ คุณสมบัติดิน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (Available Water Capacity: AWC) แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช แสดงข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช เรียกง่าย ๆ ว่าครบเครื่องเรื่องดินจริง ๆ เลยละค่ะ

8. LDD’s IM Farm

11-แอพฯ-เกษตร-003-08.jpg

มาถึงแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้ในรูปแบบของเกมที่ใช้เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกในการตัดสินใจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด และใช้เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (e-Education) ด้านการเกษตร สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านการทำเกษตรกรรม ทั้งได้สนุกกับเกมและได้ความรู้อีกด้วย คุ้มใช่ไหมล่ะคะ

9. กระดานเศรษฐี: เกษตรกรมีโอกาส

11-แอพฯ-เกษตร-003-09.jpg

แอพพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี: เกษตรกรมีโอกาส ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณกับต้นทุนเฉลี่ยของทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยยังมีข้อมูลตลาด และความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกลงทุนกับสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนมากที่สุด

10. OAE OIC

11-แอพฯ-เกษตร-003-10.jpg

แอพพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร เรื่องข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งรับซื้อราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิต และการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. MOAC App Center

11-แอพฯ-เกษตร-003-11.jpg

มาถึงตรงนี้ สำหรับใครที่ไม่รู้จะโหลดแอพพลิเคชั่นไหนดี แนะนำโหลดแอพฯ นี้เลยค่ะ เพราะ MOAC App Center ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ Mobile Application ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยเปิดให้เกษตรกรสามารถขอรับบริการและค้นหาความรู้ด้านการเกษตร ผ่านอุปกรณ์ Smart Device ได้ทันที มีครบทุกแอพฯ ที่จำเป็นรวมอยู่ในแอพฯเดียว ที่สุดของที่สุดเลยใช่ไหมละคะ
จะเห็นว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น ล้วนแล้วแต่ support การทำงานของทุกภาคส่วนของไทย ไม่ว่าจะด้านสังคม การเกษตร หรืออุตสาหกรรม หน้าที่ของเราคือ เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประโยชน์จากความทันสมัยเหล่านี้มาใช้ให้คุ้มค่าในงานเกษตรของเราเท่านั้นเอง


ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.bangkokbanksme.com

ข่าวปักหมุด