หน้าแรก

ด้วยความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในหลาย ๆ ประเทศก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” จึงส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ทำให้แรงงานคนลดลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากเกษตรกรเข้าสู่ช่วงสูงวัย ส่วนแรงงานวัยหนุ่มสาวในภาคการเกษตรก็มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้พบในประเทศไทยเท่านั้น แต่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน

เครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ       

ประเทศญี่ปุ่นเองก็เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนในภาคการเกษตร แต่ด้วยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ญี่ปุ่นจึงพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว โดย คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ในเครือคูโบต้ากรุ๊ป ได้ทำการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต “KUBOTA Agri Robo Tractor” รุ่น SL60A  หรือ แทรกเตอร์ ขนาด 60 แรงม้า ไร้คนขับ รุ่นแรกของโลก ซึ่งประสบความสำเร็จและเริ่มวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2560 ในประเทศญี่ปุ่น

ผลงานนวัตกรรมดังกล่าว ได้รางวัลระดับนานาชาติมากมาย และยังได้มีการนำเข้ามาโชว์สมรรถนะในประเทศไทย ณ คูโบต้า ฟาร์ม จังหวัดชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ GISTDA

คูโบต้า-003.jpg

แทรกเตอร์อัจฉริยะไร้คนขับ รุ่น SL60A นี้มีคุณสมบัติการทำงานแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Auto self-driving) โดยสามารถเลือกรูปแบบการทำงาน ทั้งโหมดอัตโนมัติ เดินหน้า ถอยหลัง หยุด และเลี้ยวได้แบบอัตโนมัติ และโหมดเดินหน้า เฉพาะเดินหน้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถสับเปลี่ยนการทำงานระหว่าง 2 โหมดได้ตามลักษณะงานที่ทำ สมรรถนะที่โดดเด่นของ SL60A คือ ระบบการทำงานเก็บหัวงานแปลงนาแบบอัตโนมัติ ที่เหลือระยะเว้นห่างขอบคันนาเพียง 4.4 เมตร รวมทั้งระบบขับเคลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นการทำงานแบบอัตโนมัติ และขับไปยังจุดเริ่มต้นเมื่อเสร็จงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้ง่ายขึ้น

พร้อมทั้งมีระบบสนับสนุนการทำเกษตรของคูโบต้า หรือ KUBOTA Smart Agri System (KSAS) โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับระบบสารสนเทศ (ICT) ในการบริหารจัดการในทุกขั้นตอน สามารถควบคุมการทำงานระบบนำทางความแม่นยำสูง และตั้งค่าการทำงานผ่านแท็บเล็ต หน้าจอ 10 นิ้ว ที่ทันสมัย โดยแสดงข้อมูลบนหน้าจอเป็นสัญลักษณ์และคำอธิบาย เช่น การตั้งขอบเขตพื้นที่ทำงาน การกำหนดเส้นทาง และการติดตามดูแทรกเตอร์ในระหว่างทำงาน สามารถควบคุมแทรกเตอร์จากแท็บเล็ตได้ง่ายแล้ว ยังสามารถใช้แทรกเตอร์ไร้คนขับ 1 คัน และแทรกเตอร์ที่มีคนขับ 1 คัน ทำงานคู่กันไป

คูโบต้า-004.jpg

ข่าวปักหมุด