หน้าแรก

ราศี มังกร

การดำเนินชีวิต และ การงาน

ช่วงนี้ คุณต้องระมัดระวัง ความคิด สติสัมปชัญญะ ความมีเหตุผล ความถูกต้องให้มาก เพราะจะทำให้ส่งผลกับท่านตามมา ด้วยปัญหาสุขภาพ ข้อ กระดูก และกล้ามเนื้อ รวมถึง อุบัติเหตุ  หรือต้องเข้า รพ กะทันหัน ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ การงานของท่านในช่วงนี้ จะเกิดปัญหา ให้ท่านต้องปวดหัว จนท่านต้องคิดใหม่ทำใหม่ ปรับทัศนคติของตัวท่านเอง  ลักษณะงานของท่านจะอยู่ในเกณฑ์เร่งๆ รีบๆ และ เดินทาง จนทำให้สุขภาพของท่านเกิดปัญหาขึ้นมาได้ และสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมรับมือ คือ ความเอาแน่เอานอนไม่ได้ ท่านจึงควร ปรับความยืดหยุ่นไว้ให้มาก การเอกสารมักจะเกิดข้อผิดพลาด ท่านสัญญา ข้อตกลงต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามคาดหมาย ท่านที่ทำงานประเภท ค้าๆขายๆ ใช้คำพูด เรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ดี หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดี ในช่วงนี้ ที่เป็นเจ้าของกิจการ ควรระมัดระวัง อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ จะเกิดความเสียหาย ท่านจึงควรหมั่นทำการตรวจสอบตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ การต่างประเทศ ต่างภาษา ยังคงให้คุณกับท่านอย่างต่อเนื่อง

การเงิน

การเงินของท่านเรียกว่า หยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปหมด เรียกได้ว่ามีโชค อย่างฟลุ๊ค ๆเข้ามาตลอดเดือน อย่างไรก็ดีช่วงสัปดาห์สุดท้ายของท่าน ท่านมีเกณฑ์เสียทรัพย์ เสียเงิน เสียทอง ไปกับ ญาติพี่น้องครอบครัว รถลา บ้านช่องที่ดิน

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านจะดูดี มีเสน่ห์ อย่างแปลกๆ อาจจะด้วยจาก มนต์คาถา หรือเครื่องรางของขลัง จนบางครั้ง ท่านรู้สึกเบื่อหน่าย สำหรับท่านที่เจ้าชู้ มีเกณฑ์ รถไฟชนกัน ท่านจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

สุขภาพของบุตรบริวาร หรือ คนภายใต้การปกครอง จึงควรระมัดระวัง เป็นพิเศษ อย่างไรก็ดี ท่านควรระมัดระวังเหตุขัดแย้งกับคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน จนบางครั้งท่านรู้สึกอยาก อยู่เฉยๆ นิ่งๆ หรือเก็บตัว ไม่อยากสังคมกับใคร หรือกับคนในครอบครัว

 

ราศี กุมภ์

การดำเนินชีวิต และ การงาน

ท่านต้องระมัดระวังสุขภาพ ตลอดถึงเรื่องของสายตา การเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ การงานของท่านในช่วงนี้ ยังคงมีความโดดเด่นพอสมควร และมักเป็นงานที่ท้าทาย หรือ มีงานที่มีความสำคัญ ทั้งยังได้รับส่วนแบ่ง ผลประโยชน์ คอมมิชชั่น นายหน้า อย่างไรก็ดี ท่านควรระมัดระวังปัญหาเอกสาร สัญญาต่างๆ มักจะเกิดข้อผิดพลาด ล่าช้า อีกทั้งท่านควรระมัดระวังคำพูด และการกระทำ ไว้ให้มากจะเป็นการดี ในช่วงเดือนนี้ เรียกว่า มีความโดดเด่นก้าวหน้า เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ท่านที่เป็นพนักงานขาย ท่านมีเกณฑ์ดี ซื้อง่ายขายคล่อง หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง แม้ว่าท่านจะมีคู่แข่งมาก ก็ตาม ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการงานส่วนตัว ได้จัดการ พัฒนา ระบบต่างๆ เพื่อรองรับ ระบบ ในอนาคต ตลอดถึง ช่องทางต่างๆ  ที่จะนำรายได้เข้ามาหลายทาง ซึ่งจะเป็นผลดีกับตัวท่านเองในอนาคต  มีโอกาสเดินหน้างานด้านการต่างประเทศ ต่างภาษา มีความโดดเด่น โดยเฉพาะการซื้อขายแลกเปลี่ยน

การเงิน

สภาวะการเงินของท่านยังคงดีอยู่ มีโชคเข้ามาอย่างฟลุ๊คๆ ไม่ขาดมือ ทั้งยังมีเกณฑ์ ได้ค่านายหน้า ค่าคอมมิชชั่น อีกทั้งยังมีเกณฑ์โชค  รวมไปถึงมีเกณฑ์เสียทรัพย์ทั้งจากการเดินทาง หรือ ค่าซ่อม เครื่องยนต์เครื่องจักรเก่าๆ ต่างๆอีกด้วย

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ในช่วงนี้ ท่านจะมีคนเข้ามาพัวพัน คอยติดต่อสื่อสารกับท่านตลอดเวลา ด้วยไหวพริบของท่าน ท่านสามารถสับรางได้ดีทีเดียว เมื่อเข้าเดือนสุดท้าย ท่านมีเกณฑ์ของการ ตัดสัมพันธ์ ด้วยความเบื่อหน่าย ของท่านเอง

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

ความปั่นป่วนผันผวนในครอบครัว ของท่าน ทั้งจากญาติพี่น้อง คนสนิทท่าน จะเริ่มขึ้นในช่วงนี้ อีกทั้งท่านมีเกณฑ์ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคู่ครองของท่าน ทั้งยังนำโชคลาภมาสู่ท่านด้วยเช่นกัน

 

ราศี มีน

การดำเนินชีวิต และ การงาน

ท่านควรระมัดระวังอุบัติเหตุ เหตุกระทบกระทั่ง เป็นพิเศษ การงานของท่านในช่วงนี้ ถือว่ายังคงมีความมั่นคง แม้จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้าง ทั้งงานเร่ง งานด่วน งานกะทันหันเร่งรีบ อย่างไรก็ดี ท่านมีเกณฑ์ดีที่จะเกิดผลงาน เกิดผลประโยชน์ ทั้งยังได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เกิดชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ท่านที่กำลังหางาน ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้งานในช่วงนี้ อีกทั้งยังเกิดช่องทางของรายได้ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ท่านมักจะมีปัญหา เข้ามาให้แก้ไข ที่ไม่จบสิ้น เช่นแก้ไขแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาอีก จึงต้องกลับไปกลับมา  ท่านที่ทำงานประเภท เจรจาค้าขายทางออนไลน์ มีเกณฑ์ดี เกิดความรุ่งเรือง หากแต่ ท่านจะต้องระมัดระวังความผิดพลาด ในเรื่องของเอกสาร สัญญา หรือ เอกสารจัดส่งขนส่ง เมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ท่านจะต้องพบกับปัญหาใหญ่ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะ หากท่านได้ข้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องจักร ต่างๆ ที่มีความเก่า ตกรุ่นไปแล้ว ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ท่านจะเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น ทั้งยังเกิดผลงาน ชื่อเสียง ในช่วงนี้อีกด้วย ท่านที่เจรจาค้าขาย แลกเปลี่ยน กับต่างประเทศต่างภาษา ยังคงมีความโดดเด่นเช่นกัน

การเงิน

งานคือเงิน เงินคืองาน เรียกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดี มีรายรับมากกว่ารายจ่าย ท่านมีเกณฑ์ของการ ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องยนต์ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีรายรับมากกว่ารายจ่าย ท่านก็ควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านมีเกณฑ์พบคู่ทางไกล หรือ ชาวต่างชาติ อย่างไรก็ดี ความรักของท่านดูจะเชื่องช้า กว่าแต่เดิม คงเป็นเพราะท่านมีความคิด ตรึกตรองมากขึ้น  ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี ที่จะศึกษากันไปซักระยะก่อนตกลงปลงใจกัน

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

ท่านยังคงห่าง กับคู่ของท่าน เพียงได้รับการติดต่อสื่อสาร หรือทาง ออนไลน์ บางท่าน แม้อยู่บ้านเดียวกัน แต่กลับไม่มีเวลาพูดคุยกัน ท่านยังคงมีปัญหากับเหล่าญาติพี่น้อง ทั้งยังขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ ในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน

 

ราศี เมษ

การดำเนินชีวิตและการงาน

ท่านควรระมัดระวัง อุบัติเหตุให้มากๆ ท่านมีเกณฑ์ พบเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่นอุบัติเหตุ จากการเดินทาง หรือจากการทำงาน  ตลอดถึงสุขภาพ ที่มีเกณฑ์พบโรคที่รักษายากสูง สภาวะการงานของท่านในช่วงนี้ เกรงจะเกิดปัญหาทางการงาน  หรือ การตกงานกะทันหัน ตลอดถึงการถูกฟ้องร้อง คดีความ แต่ตัวท่านเองก็คงไม่แคล้วที่จะวิตกถึงสภาวะการงานอยู่ ตลอดถึงท่านเองก็ต้องระมัดระวังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน บางท่านถูกตัดช่องทางของรายได้ลดลง หรือถูกบีบบังคับ  ทั้งยังได้รับงานที่มีความท้าทายสูง จนท่านต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อหาช่องทางของรายได้เพิ่ม (หางานพิเศษ) จนบางครั้งท่านอาจจะลืมนึกถึงคุณธรรม ความถูกต้องได้  งานที่ท่านจะได้รับในช่วงนี้ คงหนีไม่พ้น งานสามประเภท หนึ่ง ที่จะต้องมีการเดินทาง อยู่ตลอดเวลา สอง งานที่ต้องโยกย้ายไปเพื่อทำภารกิจสองถึงสาม ชม แล้วงย้ายไปอีกที่ สาม งานที่ต้องขังตัวเอง อยู่ในคอก บูท ห้องกระจกแคบๆ เป็นต้น สภาวะการเช่นปัจจุบันนี้ ท่านจำต้องใช้ความอดทนในการทำงานสูง อันสืบเนืองจาก สภาวะเศรษฐกิจ ที่ยังมีความผันผวน อยู่ตลอดเวลา ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ คงถึงเวลาที่ท่านจะต้องลุกขึ้นมาจัดการ สิ่งต่างๆ สังขยานาสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงอาคาร โรงเรือนต่างๆ แต่การปรับปรุงนี้ ท่านควรใช้คนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเท่านั้น มิเช่นนั้น อาคารโรงเรือนของท่านจะ พบกับปัญหา ในอนาคตได้ อีกทั้ง ท่านก็จะพบกับงานที่มีความท้าทายสูง ในขณะเดียวกัน ท่านควรระมัดระวังการเกิดคดีความอย่างไม่คาดฝัน การเดินทางต่างประเทศอาจเกิดปัญหาติดขัดบางประการ หรือถูกกักตัว

การเงิน

การเงินของท่านยังคงมีโชคท่านการเงินเข้ามาเรื่อยๆ  แต่ในขณะเดียวกัน ท่านก็มีค่าใช้จ่ายมาก ไม่แพ้กัน อันสืบเนืองมาจาก รายได้ที่ลดลง สิ่งที่ท่านควรจะทำในตอนนี้คือการประหยัดให้มาก ใช้เมื่อยามจำเป็นเท่านั้น ในปลายเดือน จะเกิดสภาวะการเงินตึงมือ  ท่านมีเกณฑ์เสียทรัพย์ไปกับการนวด การกายภาพบำบัด และยังมีเกณฑ์ซ่อมรถ ข้าวของเสียหาย หรือถูกโจรกรรม อีกด้วย

ความรัก

ท่านที่ยังโสด 

ท่านอยู่ในเกณฑ์เนื้อหอม เกิดขึ้นดังมีเวทย์มนต์ อย่างไรก็ดี ท่านไม่ควรไว้ใจทางวางใจคน ตลอดการพบกับปัญหารักสามเส้าเราสามคน หรือถูกทำร้ายร่างกายได้

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

ในช่วงนี้ ท่านจะไม่ค่อยมีเวลาพบปะกับคนในครอบครัวของท่านเท่าใดนัก อันสืบเนืองจากปัญหาการงานที่ท่านจะต้องจัดการมุ่งมั่น หรือ วิตก จนท่านไม่อยากทำอะไร ทั้งนี้ หากท่านมีผู้สูงอายุ ตลอดถึง สัตว์เลี้ยง มีเกณฑ์ของการพลัดพราก จากกัน

 

ราศี พฤษก

การดำเนินชีวิตและการงาน

ในช่วงนี้ ดูเหมือนท่านจะเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อน กับสิ่งที่เป็นไปรอบตัว หมดเรี่ยวแรง อีกทั้งปัญหาสุขภาพ อย่างไรก็ดี ท่านควรระมัดระวัง เหตุกระทบกระทั่ง หรืออุบัติเหตุ เล็กๆน้อยๆ การงานของท่านในช่วงนี้ มีมากพอสมควร สิ่งที่ท่านควรจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือ ปัญหาเอกสารต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้ท่านเกิดปัญหาในอนาคตได้  เช่นการเบิกจ่ายล่าช้า เอกสารไม่ครบ หรือ มีข้อผิดพลาด ที่จะต้องนำกลับมาแก้ไข หากท่านมีบริวารลูกน้อง เกรงว่าท่านจะต้องประสบปัญหากับบริวารลูกน้อง หรือ มีพนักงานไม่เพียงพอในการทำงานเป็นต้น ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็คงต้องประสบปัญหาเดียวกันข้างต้นนี่ ท่านที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรกลต่างๆ ท่านมีเกณฑ์ พบปัญหากับเครื่องจักร เครื่องยนต์ ซึ่งจะส่งผลกับปัญหาจากการทำงานของท่านโดยตรง ท่านจึงควรตรวจเช็คตรวจสอบ ปรับปรุง เครื่องจักร เครื่องยนต์อย่างแร่งด่วน ทั้งปัญหาคนงาน ที่ขาดแคลน เป็นต้น

การเงิน

ท่านยังต้องควรระมัดระวังปัญหาเอกสารเบิกจ่าย ที่เกิดความผิดพลาด ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า มีปัญหาได้ ท่านจึงควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วนเสียก่อน ท่านมีเกณฑ์ของการเสียค่าใช้มาก จากกับซ่อมแซมปรับปรุง สิ่งต่างๆ ตลอดถึงเครื่องยนต์เครื่องจักรด้วยเช่นกัน

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านจะเกิดอารมณ์ฟุ้งซ่าน เหงา เศร้า ปะปนความวิตกกังวล จนบางครั้งอยากปลีกตัวอยู่คนเดียว ปิดการสื่อสาร นั่งมองแม่น้ำลำธาร วิวกว้างใกล้ จนรู้สึกสบายใจ จึงจะกลับมาอารมณ์ปกติได้ ท่านที่กำลังตกลงปลงใจ เพื่อรับใครซักคนเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ คงถึงคราวที่จะต้องแตกหัก ตัดใจ ในความเบื่อหน่ายที่เป็นมาอย่างเรื้อรัง

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

ท่านควรระมัดระวังปัญหาครอบครัว การแตกหักแตกแยก ที่เรื้อรังมานาน บางท่านถึงกับ ขัดแย้งแบ่งแยกมรดกกันเลยทีเดียว บางกรณี หากท่านยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยแนะนำแนวทาง ยังคงพอแก้ไขปัญหาต่างๆได้บ้าง อย่างน้อย ก็ห่างกันซักพัก

ราศี เมถุน

การดำเนินชีวิต และ การงาน

ปัญหาสุขภาพยังคงวนเวียน เป็นปัญหาของท่านที่ เป็นๆ หายๆ แม้จะพบสาเหตุ หรือหนทางรักษา แล้วก็ตาม การงานของท่านในช่วงนี้ เป็นเกณฑ์ดีและโดดเด่น อย่างไรก็ดี ท่านยังมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงานด้วยเช่นกัน บางท่านโยกย้ายเพื่อไปรับตำแหน่ง บางท่านเปลี่ยนบริษัท เพื่อรับตำแหน่งใหม่ที่สูงกว่า สรุปก็คือ การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของท่านต้องแลกกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง และเป็นเกณฑ์ดี ที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นเลื่อนตำแหน่ง  แต่หากท่านเลือกที่จะไม่โยกย้ายเลย ท่านอาจจะพบกับทางเลือกอีกทาง ที่ท่านจะต้องเสี่ยงกับการตกงาน หรือ หากผันตัวเอง เป็น ฟรีแลนส์ หรือเจ้าของกิจการ ในช่วงระยะเวลานี้ คงจะไม่เป็นการดีเท่าใดนัก จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นเอง ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ท่านมีเกณฑ์มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก ของคนทั่วไป ขอเพียงท่านทำสิ่งที่ถูกต้อง หรือ สร้างภาพในทางที่ถูกที่ควร อย่างไรก็ดี ท่านยังไม่ควรที่จะ ขยับขยายกิจการในช่วงนี้ เพียงอาศัยสิ่งเก่าๆ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ หรือ ใช้ความสามารถ ที่มีอยู่ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม หรือหากจำเป็นต้องลงทุน ขอเพียงลงทุนให้น้อยที่สุดจะเป็นการดี

การเงิน

ท่านควรระมัดระวังเอกสารทางการเงิน การเบิกจ่ายที่เกิดความผิดพลาด ล้าช้า ท่านจึงควรตรวจสอบความถูกต้องให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน อย่างไรก็ดี ท่านยังคงพอมีโชคทางการเงินเข้ามาอยู่บ้างพอสมควร

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านเองกำลังเปิดตัวดูใจใครซักคนในช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ดี ยังคงต้องค่อยเป็นค่อยไป อย่ารีบร้อน

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

ในช่วงนี้ คู่ครองของท่านจะเกิดปัญหาด้วยเรื่องการงาน และมีเกณฑ์ของการ โยกย้ายเปลี่ยนแปลง หรือ ต้องเดินทาง หากไกลกันซักระยะ ด้วยเหตุการณ์งาน ท่านจึงไม่ควรมีเหตุและผล ไม่ควรใช้อารมณ์เป็นให้หงุดหงิด เอาเวลาไปใส่ใจเรื่องการงานของท่าน จะเป็นประโยชน์ไม่น้อย

 

ราศี กรกฎ

การดำเนินชีวิต และ การงาน

ท่านมีความวิตกกังวลภายในจิตใจ ความเครียดและ กดดัน ยังคงวนเวียนอยู่ภายในจิตใจของท่านอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้ ท่านควรระมัดระวัง สุขภาพ กระดูกข้อ กล้ามเนื้อ และอุบัติเหตุ หรือ เหตุกระทบกระทั้ง เป็นพิเศษ หากท่านต้องขับรถลาไปไหน ในช่วงนี้  ท่านจะพบกับคู่กรณี ที่ใจร้อน ไม่มีเหตุผล จึงควรหลีกเลี่ยงคนพวกนี้ไว้ การงานของท่านก็คงหนีไม่พ้น เหตุกระทบกระทั้ง กับคู่กรณีคู่ค้า หากจะต้องเซ็นต์สัญญาตกลงอะไรในช่วงนี้ ท่านมีเกณฑ์เสียเปรียบทางการค้า จึงควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อน อีกทั้งท่านนั้นยังมีเกณฑ์ของการตกงาน หรือ ปลีกตัวออกมาทำงานอิสระ อีกด้วย ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ท่านมีเกณฑ์ของการสังขยานาสัญญา หากจำเป็นต้องลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรพิจารณาให้ละเอียดรอบครอบ และ ลงทุนให้น้อยที่สุด

การเงิน

การเงินของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ท่านมีเกณฑ์เสียทรัพย์ไปกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติม เพิ่มเป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของท่าน และประสบการณ์ เพื่อที่นำไปใช้ในอนาคต อีกทั้งในช่วงนี้ ท่านจะวกกลับมาคิดถึงการซื้อบ้านซื้อรถ อีกครั้ง จึงขอให้พับโครงการเหล่านี้ไว้ก่อน

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านยังควรที่จะโสดต่อไป แม้ว่า ท่านจะพบกับ คนรักเก่า รักต่างวัย พ่อหม้ายแม่หม้าย เข้ามาพัวพัน แต่หากท่านรู้สึกเหงา ท่านควรระงับอารมณ์ของท่าน ไม่ให้รักมาก หลงมากจนเกินเหตุ อันจะส่งผลเสียให้กับท่านในอนาคตข้างหน้า

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

ท่านควรระมัดระวังเหตุขัดแย้งกระทบกระทั่ง การแตกหักหย่าร้าง ท่านควรนิ่งเฉย เอาเวลาอันมีค่าของท่านหาความรู้ใส่ตัว หรือ ใส่ใจการงาน ของท่านจะส่งผลดีกว่านี้ อย่างไรก็ดี คู่ครองจะมีอารมณ์ไร้เหตุผล หงุดหงิดง่าย ทวงบุญคุณ ท่านจึงควรหนีห่างซักระยะ

 

ราศี สิงห์

การดำเนินชีวิต และ การงาน

ท่านควรที่จะต้องระมัดระวังสุขภาพ หรือ มีเหตุ ให้ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ การงานของท่านในช่วงนี้ เป็นช่วงที่เกิดความผันผวน เอาแน่เอานอนไม่ได้ บางทีก็ต้องเลือนกำหนดนัดหมาย ไม่ตรงไปตามสิ่งที่คาดการ การนัดหมายล่าช้า การค้าขายติดขัด เป็นต้น อย่างไรก็ดี ก็จะพบกับความสำเร็จในที่สุด สิ่งใดๆ ที่ติดๆขัดๆ มานาน ก็จะคลีคลายลง ท่านที่ทำงานประเภทค้าๆขายๆ จะเกิดปัญหาค้าขายติดๆ ยอดตก ยอดร่วง จากปัญหาคู่แข่ง แย่งลูกค้า ท่านที่ทำงานประเภทเอกสาร ควรระมัดระวังเอกสารผิดพลาด ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ท่านมีเกณฑ์ จัดการสะสางกับปัญหาต่างๆ ที่ค้างๆคาๆมานาน ให้จบสิ้นลง  ทั้งยังตัดโครงการ ที่ไม่เกิดประโยชน์ ออกไป เพื่อ ลด ภาระต่างๆลงด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีเกณฑ์ของการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซม อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย อีกด้วย อย่างไรก็ดี สำหรับทุกๆท่านยังต้องพบกับความผันผวน อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา สองเดือนโดยประมาณ จึงควร ยืดหยุ่น ระยะเวลา จัดสรรเวลา ให้ดี

การเงิน

การเงินของท่านเรียกได้ว่ามีโชคเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ท่านจะมีรายจ่ายมากก็ตาม แต่สภาวะการเงินของท่านยังคงเข้ามาไม่ขาดมือ ท่านมีเกณฑ์เสียเงินทองไปกับการซ่อมบำรุง อาคาร บ้านเรือน ที่ดิน หรือแม้กระทั้งเครื่องจักร อย่างไรก็ดี ท่านก็ไม่ควรประมาทในการใช้จ่าย ควรใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านมีเกณฑ์ได้รับข่าวสารจาก การ ออนไลน์ เข้ามาจีบ พูดคุย อย่างไรก็ดี ท่านควรพินิจพิเคราะห์ให้ดี เพราะ บุคคลเหล่านี้ สร้างภาพเก่ง พอๆ กับ เจ้าของโรงน้ำแข็ง ที่สามารถปั้นน้ำให้เป็นตัวได้นั้นแหละ

ท่านที่มีคู่ครองแล้ว

ท่านจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกับคู่ของท่าน หลังจากนี้ คงเหลือเพียงการสื่อสาร เนื่องจากท่านจำต้องติดภารกิจบางประการของทางญาติพี่น้องครอบครัว เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ จำต้องห่างกันซักพักในช่วงนี้ เพื่อจัดการกับภารกิจของท่าน

 

ราศี กันย์

การดำเนินชีวิต และ การงาน

ท่านยังคงประสบกับปัญหา การงาน ที่มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ในเรื่องการงานของท่านอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังคงต้องคอยสะสางปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ให้กับลูกค้า หรือผู้คน ท่านที่ทำงานประจำท่านมีเกณฑ์พบกับปัญหา การถูกยกเลิก เลิกจ้าง หมดสัญญา อย่างไรก็ดี ท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีในการงาน จากสิ่งที่ท่านกระทำไว้ จากผลงาน และความสามารถของท่าน เรียกว่า กลับร้ายกลายดี ก็ไม่แปลกนัก ท่านที่ตกงาน มีเกณฑ์ได้งาน งานของท่านจะเกี่ยวข้องกับการขนส่ง เดินทาง หรือ อยู่ในตู้คอก คู่กระจก ซึ่งไม่เหมาะกับท่านเท่าใดนัก หากได้งานก่อนหน้านั้นถือว่าส่งเกณฑ์ดีกว่า ในทุกๆงานที่ท่านจะได้รับ ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ท่านยังคงต้องจัดระบบเอกสาร ให้เข้าที่เข้าทาง และจัดการกับบริวาร ลูกน้อง และพบช่องโหว่ ที่ขาดตกบกพร่อง ช่องทางทุจริต ตลอดถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม อาคาร บ้านที่ดิน ด้วยช่างที่ขาดความรู้ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต ดังเช่นคำว่า สถาปนิก กับ สถาปนึก

การเงิน

เป็นช่วงเดือนที่เสียเงินมากพอสมควร ตลอดช่วงเดือนนี้ เมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน สภาวะการเงินของท่านจะค่อยๆกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งยังมีเกณฑ์ ซ่อมแซมรถ บ้านช่อง ในช่วงนี้ หากท่านตัดใจในทรัพย์สินอะไรบางสิ่งบางอย่าง เช่นบ้าน รถ ที่ดิน ในช่วงนี้ ถือว่าเป็นช่วงที่ดี พอที่จะขายได้ในช่วงนี้

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านมีเกณฑ์พบกับคนเจ้ายศเจ้าอย่าง เจ้าของกิจการ หรือผู้นำ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นคนเป็นคนเหตุผลน้อย หากเป็นชาวต่างชาติ (ที่เจอตัวเป็นๆ) เรียกได้ว่าส่งเกณฑ์ดีที่จะได้พบคนถูกใจในช่วงนี้

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

ความใจร้อน เจ้ายศเจ้าอย่าง ไม่ได้ช่วยให้การติดสินใจของท่าน ไม่ได้ทำให้ครอบครัวของท่านดีขึ้น ท่านจะต้องตัดสินใจสะสางปัญหากับภาระของท่าน ให้จบสิ้นลง และสะสางปัญหากับญาติพี่น้องของท่านเป็นการด่วน เพื่อลดภาระต่างๆให้จบสิ้นลงเช่นกัน หากท่านมีบุตรบริวาร ท่านควรระมัดระวังปัญหาสุขภาพ หรือมีเหตุให้ท่านต้องเสียทรัพย์ ด้วยบุตรบริวาร

 

ราศี ตุลย์

การดำเนินชีวิต และ การงาน

สุขภาพ ของท่านยังคงเป็นปัญหา ที่รบกวนใจสำหรับท่านพอสมควร โดยเฉพาะเรื่อง กล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก และ อุบัติเหตุ ที่ท่านควรจะต้องระมัดระวังในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ ตลอดถึง การที่ท่านจะต้องมาสะสางปัญหา บ้าน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินต่างๆ กับญาติพี่น้องของท่านอีกด้วย การงานของท่าน ท่านยังคงต้องวุ่นวายกับการสะสางปัญหาต่างๆ ทั้งภายนอกภายใน งานราชงานหลวง กันเลยทีเดียว ทั้งนี่ท่านยังมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางติดต่อ กับทางผู้หลักผู้ใหญ่ เร่งบ้างไม่เร่งบ้าง เพื่อรักษาผลประโยชน์ และป้องกันการแทรกแซง ของคู่แข่งของท่าน ในช่วงนี้ ท่านมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน ท่านจึงควรเตรียมพร้อม เตรียมตัวรับมือ กับสถานการณ์ต่างๆ เช่น ถาม แล้วสามารถตอบได้ในทันที เป็นต้น ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ  ท่านมีเกณฑ์ของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ตลอดถึง การปรับปรุงสถานที่ อาคาร อย่างไรก็ดีท่านควรจะใช้ช่างมืออาชีพ ในการจัดการ มิเช่นนั้นจะเกิดผลเสียกับตัวท่านในอนาคตได้ เช่น บ้านอาคาร ที่ดินเกิดการทรุดตัว เกิดปัญหาท่อน้ำแตกรั่ว ในกำแพง เป็นต้น การต่างประเทศ ของท่านยังคงส่งผลดี โดดเด่นเป็นพิเศษ  

การเงิน

การเงินของท่านเกิดจากการสังคม สัญจรเดินทาง พบปะ ผู้ทรงความรู้ ครู คณาจารย์ จะนำโชคมาให้ ในช่วงสัปดาห์ที่สามเป็นต้นไป ท่านมีเกณฑ์เสียทรัพย์สินเงินทอง ไปกับ บ้าน อาคาร ที่ดิน ตลอดถึง ท่านไม่ควรจดรถในที่เปลี่ยว เกรงว่าจะถูกทุบกระจกทุบรถได้

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านมีเกณฑ์พบคนถูกใจ แต่ ก็ควรที่จะต้องระมัดระวังที่จะเป็นมือที่สามได้ หากท่านตกลงปลงใจที่จะคบหา ท่านควรระมัดระวังเหตุหึงหวง ทำให้ความรักที่ท่านวาดฝันไว้พังทลายลงได้

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

ท่านควรระมัดระวังปัญหาอันเกิดจาก สภาวะ ญาติพี่น้อง ของตัวท่านเอง หรือ ญาติพี่น้องของคู่ครองของท่าน จะสร้างปัญหาให้ท่าน ทั้งยังใจร้อน ไร้เหตุผลมุ่งแต่จะเอาแต่ได้เท่านั้น อีกทั้ง หากท่านไม่ช่วย ก็จะถูกยุยงส่งเสริม ให้แตกแยกกันเสียอีก ท่านจึงความใช้สติ และความใจเย็นให้มากเป็นพิเศษ

 

ราศี พิจิก

การดำเนินชีวิต และ การงาน

ท่านควรระมัดระวังอุบัติเหตุ เหตุกระทบกระทั่ง จากการเดินทาง หรือจากเพื่อนคนสนิท เพื่อนร่วมงาน การงานของท่านในช่วงนี้ ท่านควรระมัดระวังการเอกสาร ที่จะเกิดความผิดพลาด ท่านควรตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน  ช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นการงานใหม่ๆ หรือ ได้รับมอบหมายการงานที่มีความสำคัญ  เช่น การฝึกการสอน อบรม เทรน สอนงาน เป็นต้น ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ท่านควรระมัดระวังอารม และเหตุผล ซึ่งไม่ควรที่จะวู่วาม ขาดสติ ควรที่จะมีเหตุผลให้มาก ความขัดแย้งแตกแย่ง จะนำมาซึ่งปัญหาในอนาคตได้ ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ เป็นช่วงที่ท่านจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ทั้งยังมีการจัดการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องจัก ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน คิดทำสิ่งใด ให้ท่านอยู่บนความถูกต้อง มีสติ เป็นเหตุผล งดการใช้อารมณ์เหนือเหตุผล การต่างประเทศ ต่างภาษา ยังคงส่งผลดี ให้คุณดีเป็นพิเศษ

การเงิน

การเงินของท่านเรียกได้ว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เงินทองไม่ขาดมือ มีโชคเข้ามาไม่ขาด  แต่อย่างไรก็ดีท่านควรระมัดระวังการใช้จ่าย ทั้งจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์ รถลาให้มาก ประหยัดและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ท่านมีเกณฑ์โชค ได้เงินมาอย่างฟลุ๊คๆ

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านมีเกณฑ์ต้องมนต์สะกด หรือ พบคนถูกใจดั่งต้องมนต์ ก็ไม่แปลกนั้น ท่านควรหักห้ามใจ ในความหึงห่วงไว้ให้มาก ท่านจะเกิดความลังเลสงสัย ถึงคนที่ท่านคุยอยู่ และ คนที่เข้ามาใหม่ ในช่วงปลายเดือน ท่านจึงควรคิดอ่านให้ดีเสียก่อน ช่วงนี้ เป็นช่วงที่ทำให้ท่าน เลือกคนผิด

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

ท่านจะเกิดความวิตกกังวล สงสัย จับผิด ในคู่ครองของท่าน มากจนเกินไป จนท่านเกิดความสับสน ได้ ท่านควรมีสติ วินิจวิเคราะห์ให้ดีเสียก่อน ในช่วงนี้ ท่านมีจะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับญาติพี่น้อง หรือ ญาติคนสนิทได้  ท่านจึงควรมีเหตุผล และสติ คุณธรรมความถูกต้องไว้ให้มาก

 

ราศี ธนู

การดำเนินชีวิต และ การงาน

สุขภาพของท่านยังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวล เป็นพิเศษ ตลอดถึง อุบัติเหตุ เหตุกระทบกระทั่ง อันส่งผลถึง กล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก  ท่านไม่ควรไปที่เปลี่ยว โดยลำพัง เนืองจากท่านมีเกณฑ์ถูก ลักวิ่งชิงปล้นได้ หลงลืมทรัพย์ ข้าวของหาย สำหรับการงานของท่าน ในช่วงนี้ ท่านควรระมัดระวังความผิดพลาดเอกสาร เอกสารสัญญา เอกสารการเงิน ที่จะเกิดปัญหา ขึ้นในอนาคต ควรตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน เซ็นต์รับ หรือตกลงอย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดถึงคู่ค้าคู่สัญญาที่ตกลง ก็จะเจอคนสร้างภาพ และคำลวง ในช่วงนี้คู่อริ อุปสรรค์ ศัตรู จะเริ่มเปิดเผยตัวตน ให้ท่านได้เห็น ในความเป็นจริง ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการช่วง สัปดาห์แรก ท่านจะพบกับคู่แข่ง ไม่ว่าท่านจะประกวดประขัน ช่วงชิงอะไรก็ตาม ช่วงนี้ท่านอาจจะ เงินหาย ข้าวของเสียหาย หรือเกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ท่านต้องเสียทรัพย์ เสียเงินเสียทอง จึงควรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่างไรก็ดี เกณฑ์ต่างประเทศต่างภาษา ชาวต่างชาติให้คุณดีเป็นพิเศษ

การเงิน

สภาวะการเงินของท่านยังคงปกติดี มีโชค ลาภลอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู้ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ท่านควรระมัดระวัง เสียทรัพย์ เสียเงินทอง จากการทำของหาย รวมไปถึง ถูกปล้นเอาได้ง่ายๆ จึงไม่ควรไปในสถานที่เปลี่ยวๆ

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านยังไม่ควรที่จะมีคู่แฟนเลย ในช่วงระยะเวลานี้ หาจะมี ท่านจงทำใจไว้ล่วงหน้า ว่าท่านนั้นจะถูกหลอกแน่นอน ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ท่านยังคงผ่อนหนักเป็นเบาได้ (ต้องพบเจอแบบตัวเป็นๆเท่านั้น)

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

ท่านมีเกณฑ์ของความขัดแย้งสูง  ท่านควรมีสติ ในกรณีฝากธุระไว้กับคนสนิท ญาติพี่น้อง จะทำให้ท่านเสียหายได้ จากการหลงๆลืมๆ หรือ เข้าใจผิด ฟังผิด เป็นต้น ทั้ง ยังพบกับปัญหา ลูกน้องบริวาร สร้างปัญหาให้กับท่าน ในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

ข่าวปักหมุด