หน้าแรก

ปัจจุบันแอปพลิเคชันด้านการเกษตรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือและรองรับการทำงานของเกษตรกรยุค 4.0 จำนวนมาก ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการขายสินค้าเกษตร แอปพลิเคชันสั่งงานเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบแมลง ศัตรูพืช แม้กระทั่งแอปพลิชันที่ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน น้ำ อากาศ ก็มีให้เกษตรกรเลือกใช้มากมาย

สำหรับวันนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอแนะนำแอปพลิเคชันที่ครบครันสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อย่างชาวเรา นั่นคือ แอปพลิเคชัน Digital Farmer (ดิจิตอล ฟาร์มเมอร์) ซึ่งเป็นแอปฯที่ถูกพัฒนาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางด้านการเกษตร การให้ความรู้ ข่าวสาร และราคาสินค้าเกษตร ที่พร้อมด้วยฟังก์ชั่นด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกษตรกรแต่ละภูมิภาค ได้เลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรของตนเอง

difital_farmer-003.jpg

ตัวอย่างฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชัน Digital Farmer อาทิ บริการด้านการเกษตร โดยจะมีเมนูย่อยตามการให้บริการเช่น กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร เช่น ในช่วงที่เกษตรกรต้องการทราบสถานการณ์น้ำในประเทศ สามารถเข้าไปเช็กได้ในส่วนของกรมชลประทาน ซึ่งมีการบริการรายงานสถานการณ์น้ำ โดยออกแบบแผนที่ให้ดูเข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ในการวางแผนการทำเกษตรให้เหมาะสมและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในภาวะขาดแคลนน้ำได้

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรเลือกศึกษาให้สอดคล้องกับการเกษตรของตนเอง ที่สำคัญมีการนำเสนอในรูปแบบคลิปวีดิโอ ทำให้ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานในสวน ไร่ นา ของเราได้อีกด้วย

difital_farmer-004.jpg

ความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน Digital Farmer ยังมีอีกมาก ซึ่งล้วนมีประโยชน์ต่อการอัพเดตข่าวสารการเกษตร เครื่องมือ หรือนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และตามยุคตามสมัยได้ไม่ตกเทรนด์ ที่สำคัญเพื่อช่วยให้การวางแผนการเกษตรกรรมของตนเองได้อย่างแม่นยำรัดกุมตามสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น

มิตรชาวไร่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ผ่าน Play Store(เพลย์สโตร์) บนสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ และระบบ ios (ไอโอเอส)

ขอบคุณที่มา:

https://cities.trueid.net/

ขอบคุณที่มาภาพ

http://www.dld.go.th/

ข่าวปักหมุด