หน้าแรก

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) ก๊าซไม่มีสีที่เมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วจะเกิดอาการระคายเคืองจมูกและคอ ข้อมูลต่างๆ ที่เราเคยได้รับตั้งแต่เด็กจนโต ตอกย้ำอยู่เสมอว่าคาร์บอนไดออกไซด์สร้างผลเสียแก่โลกมหาศาล จนเราแทบจำประโยชน์ของมันไม่ได้ แต่ประโยชน์ที่เรารู้กันดี คือ คาร์บอนไดออกไซด์จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารของพืช ซึ่งจะเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ต่อไป

แต่ใด ๆ ในโลกนี้เมื่อมีมากเกินไปก็ไม่ดี คาร์บอนไดออกไซด์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีปริมาณที่มากเกินไป ทำให้ธรรมชาติเสียสมดุล ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้

สิ่งต่อมาคือ มนุษย์ต่างหาวิธีร่วมกันลดก๊าซคาร์บอนไดไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ อาทิ ลดการเผาไหม้ ลดการปล่อยควันจากยานพาหนะ การเผาขยะ เป็นต้น รวมถึงรณรงค์ปลูกต้นไม้ให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

ล่าสุด Carbon Engineering บริษัทวิศวกรรมที่ก่อตั้งโดย Bill Gates ร่วมกับนักฟิสิกส์ชื่อดังและบริษัทด้านพลังงานจากแคนาดา ที่ก่อตั้งเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับจับคาร์บอนไดออกไซด์ ได้วิจัยเครื่องมือการ “ทำความสะอาด” ชั้นบรรยากาศของโลก โดยการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตรงจากอากาศที่อยู่รอบตัวเราด้วย เครื่องของ Carbon Engineering ทำงานเหมือนกับต้นไม้ คือการดูดอากาศที่เราหายใจเข้ามาทั้งหมด แล้วแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ก่อนปล่อยอากาศที่เหลือกลับออกไป โดยที่ใช้เวลาและพื้นที่น้อยกว่าต้นไม้

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้จะถูกนำไปแปลงเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์เหลว (Synthetic fuel) โดยกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีเหล่านี้มีชื่อเรียกว่า Air to Fuels หรือ A2F โดยจะแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ด้วยกัน ดังนี้

  1. การจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาทำให้บริสุทธิ์ โดยในแต่ละวันโรงงานที่ Squamish ในแคนาดาที่ใช้ในการทดสอบนี้ สามารถจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากอากาศได้ถึงวันละ 1 ตันเลยทีเดียว
  2. ใช้พลังงานไฟฟ้าสะอาดอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แยกไฮโดรเจนออกจากน้ำ
  3. นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่ได้มาสังเคราะห์ให้กลายเป็นน้ำมัน

CarbonEngineering-003.jpg

หากเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาจนสำเร็จได้จริง ก็จะเป็นการพลิกโฉมวงการพลังงานทางเลือกได้เลย และสำหรับการคมนาคมนั้น พลังงานจากน้ำมันเองก็จะยังคงจำเป็นอยู่สำหรับการเดินทางระยะไกล, การใช้เรือ และการใช้น้ำมันสำหรับเครื่องบินอยู่ดี

เห็นต่างประเทศมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ แบบนี้ ประเทศไทยเราก็ตั้งตารอ เผื่อได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องดูดก๊าซฯตัวนี้บ้าง เชื่อว่าบริษัทต่าง ๆ ที่คิดค้นเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมา มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้โลกน่าอยู่มากขึ้น เพื่อคืนสิ่งแวดล้อมให้มนุษย์ด้วยกันได้ใช้ทรัพยากรไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานได้อีกต่อ ๆ ไป

ขอบคุณที่มา:

https://carbonengineering.com/

https://today.line.me/

https://ienergyguru.com/

 

ข่าวปักหมุด