หน้าแรก

ดิน คือ ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินแต่ละพื้นที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและการปลูกพืชของเกษตรกร บางพื้นที่ดินเค็ม บางพื้นที่ดินเปรี้ยว หรือมีสภาพเป็นกรด การแก้ปัญหาโดยการปรับสภาพดินให้อยู่ในภาวะสมดุลที่พืชสามารถเจริญเติบโตได้นั้น มีวิธีที่แตกต่างกันออกไป

หากมิตรชาวไร่พบปัญหาดินเป็นกรด วิธีจัดการสภาพดินเหล่านี้ทำได้ด้วยการใช้ปูนขาว (Agricultural Lime) หรือยิปซั่ม โดยต้องคลุกให้สม่ำเสมอทั่วทั้งไร่ การใส่ปูนขาวลงไปในดินควรทำในสภาพที่ดินไม่แห้งหรือเปียกจนเกินไป

ผลของการใช้ปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดของดิน จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งการทำให้อาหารพืชในดินอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืช เมื่อค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินเป็นกลาง และช่วยทำให้อนุภาคดินจับตัวกันเป็นเม็ดดินได้ดี

การใช้ปูนขาวหรือยิปซัมเป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำ และอากาศได้ดี และทำให้จุลินทรีย์ในดินทำงานได้ดี

ทั้งนี้ หากใส่ปูนขาวมากเกินไป ย่อมเกิดผลเสียต่อพืช เช่น ธาตุอาหารบางชนิดอาจถูกตรึงเอาไว้แน่น พืชไม่สามารถดูดไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตได้ แต่ขณะเดียวกันอาจจะมีธาตุอาหารบางชนิดละลายออกมามาก เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งธาตุเหล่านี้หากมีมากเกินไปจะเป็นพิษต่อพืช และทำให้สูญเสียธาตุอาหารบางชนิดไป เช่น ไนโตรเจนกลายเป็นแก๊สแอมโมเนีย เป็นต้น

ปูนขาวหรือยิปซัม--003.jpg

อย่างไรก็ดี มิตรชาวไร่ควรนำดินในแปลงปลูกไปตรวจวิเคราะห์สภาพดินเป็นประจำ เพื่อให้ทราบสภาพดินในไร่ และบำรุงดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของอ้อยต่อไป

ขอบคุณที่มา:

https://braenstone.com/

http://blog.arda.or.th/

 

ข่าวปักหมุด