หน้าแรก

เดือนธันวาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ นอกจากจะเข้าสู่ฤดูกาลของอากาศหนาวเย็นสบาย ความสำคัญสำหรับชาวไร่อ้อยอีกประการหนึ่งคือ ฤดูกาลหีบอ้อยเข้าโรงงาน มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มจึงอยากให้มิตรชาวไร่เตรียมเครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อยรวมถึงการบรรทุกอ้อย

 “รถตัดอ้อย” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเกษตรที่สำคัญในไร่อ้อยสมัยใหม่ ด้วยประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวอ้อยได้รวดเร็ว ทันใจ ลดการใช้แรงงานและลดเวลาทำงานในไร่

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของรถตัดอ้อย มิตรชาวไร่ต้องวางแผนเตรียมแปลงให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการทำงานของรถตัดอ้อย ดังนี้

  • เตรียมแปลงด้วยการปรับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอ
  •  กำจัดต้นไม้ ตอไม้ ก้อนหิน และสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ในแปลงออกให้หมด
  • กำหนดแนวร่องให้ยาวที่สุดเท่าที่ขนาดแปลงจะสามารถทำได้
  • มีหัวแปลงสำหรับกลับรถเพื่อไม่ให้เหยียบย่ำตออ้อย
  • ควรปลูกอ้อยให้ท่อนพันธุ์อยู่ลึก 20-25 เซนติเมตร ตามชนิดดินเหนียวหรือดินทราย
  • ใช้ระยะห่างระหว่างร่อง 1.85 เมตรตามมาตรฐานของรถตัดอ้อย
  • ยกร่อง (Bed) หรือพูนโคน ให้ต้นอ้อยอยู่บนสันร่องสูง 10-15 เซนติเมตรเพื่อให้ชุดจานตัดโคนของรถตัดอ้อยตัดได้ชิดดิน เก็บเกี่ยวเอาส่วนโคนที่หวานที่สุด โดยไม่ทำให้ตออ้อยแตกเสียหาย

เมื่อมิตรชาวไร่เตรียมแปลงได้เหมาะสม รองรับการทำงานของรถตัดอ้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ ควบคุมการใช้งานของรถตัดอ้อย คือ ใช้ความเร็วระหว่าง 4-5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้รอบพัดลมใหญ่ระหว่าง 800-900 รอบต่อนาที จะเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

เตรียมรถตัดอ้อย-003.jpg

หากเตรียมแปลงดี ทำแนวร่องยาว มีรถบรรทุกเพียงพอ รถตัดอ้อยหนึ่งคันสามารถตัดอ้อยได้ 35-40 ไร่/วัน หรือ 500-600 ตัน/วัน มิตรชาวไร่จะสามารถตัดอ้อยส่งโรงงาน ได้ในเวลาอันสั้น หมดข้อกังวลเรื่องคิวการส่งอ้อยเหมือนอ้อยมัด การหาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงาน ค่าใช้จ่ายดูแลแรงงาน การรับ-ส่งในแต่ละวัน อีกทั้งปัญหา หนี้สูญจากแรงงานไม่มาทำงานให้ตามสัญญา มีเวลาเหลือไปดูแลบำรุงรักษาอ้อย ให้ “อ้อยตอเป็นกำไร” เพิ่มจำนวนปีในการไว้ตอสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : วารสารมิตรชาวไร่ เล่ม 5/2019 หน้า 8-9

http://www.mitrpholmodernfarm.com/

https://www.deere.co.th/

ข่าวปักหมุด