หน้าแรก

ในฤดูกาลหีบอ้อยเข้าโรงงาน นอกจากปัญหาการหีบอ้อยไฟไหม้ที่ส่งผลกระทบกระบวนการผลิตน้ำตาลแล้ว ปัญหาที่โรงงานน้ำตาลหลายแห่งกำลังประสบเพิ่มเติมคือ ชาวไร่อ้อยบางรายตัดอ้อยยอดยาว ติดกาบใบเข้าหีบ เพื่อหวังเพิ่มน้ำหนัก โดยฉวยโอกาสที่ทุกฝ่ายต่างร่วมรณรงค์ตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ

อ้อยติดกาบใบเมื่อเข้าสู่กระบวนการหีบ จะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงในลักษณะเดียวกับการหีบอ้อยไฟไหม้ โดยกาบใบถือเป็นสิ่งปนเปื้อนที่ทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยและค่าความหวานในอ้อยลดลง ทำให้รายได้ของระบบลดลง กระทบต่อชาวไร่ที่ส่งอ้อยสดสะอาด ต้องได้รับค่าอ้อยลดลงตามไปด้วย เรียกได้ว่าส่งผลเสียหายต่อระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลโดยรวม

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้รับทราบประเด็นปัญหาดังกล่าวแล้ว และเตรียมหารือในการออกมาตรการกำกับดูแลปัญหาชาวไร่ส่งมอบอ้อยมีกาบใบให้แก่โรงงาน หากชาวไร่ยังไม่ให้ความร่วมมือ ทางโรงงานน้ำตาลมีความจำเป็นต้องหยุดรับอ้อยลักษณะดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการหีบอ้อย เนื่องจากต้องรักษาผลประโยชน์ให้แก่ชาวไร่ที่จัดส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้แก่โรงงาน

ขอบคุณที่มา:

https://www.ryt9.com/

https://www.posttoday.com/

ข่าวปักหมุด