หน้าแรก

          Haliade x กังหันลมยักษ์ที่หมุนรอบเดียวสามารถสร้างพลังงานให้กับบ้านหนึ่งหลังได้สองวัน! ลั่นเป็นกังหันที่มีประสิทธิภาพที่สุด หวังเป็นเสาหลักพลังงานทดแทนของโลก

Haliade x Process.jpg

          ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา General Electric (GE) ได้พัฒนานวัตกรรมกังหันลมนอกชายฝั่ง "Haliade-X" มีความสูง 260 เมตร ที่ชี้ว่ามีพลังศักยภาพมากที่สุด โดยการหมุนเพียงแค่รอบเดียวของกังหันจะสามารถให้พลังงานเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านหนึ่งหลังได้ถึงสองวันเลยทีเดียว

Haliade x Process 2.jpg

          Haliade-X มาด้วย Capacity ผลิตไฟฟ้าได้ 13 MW หรือ 12 MW ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยกังหันลมทั่วไปอย่างมาก โดยยังมาพร้อมกับความสามารถในการให้ผู้ใช้ตรวจข้อมูลผ่านระบบดิจิตอล และปรับปรุงการจัดการเวลา และประสิทธิภาพของตัวกังหันลม

          พลังงานลมเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับความสนใจ และผลักดันมากขึ้นในหลายประเทศ ที่เป็นความหวังในการใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อเพลิงที่อาจจะหมดไป และปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

 

ที่มา : https://www.facebook.com/environman.th/photos/a.1757249537736819/3313056565489434/

      https://www.youtube.com/watch?v=XX2-DE0etcQ&feature=emb_logo&ab_channel=GERenewableEnergy

      https://www.youtube.com/watch?v=ybh7NwZv7c8&feature=emb_title&ab_channel=GERenewableEnergy

ข่าวปักหมุด