หน้าแรก

การทำไร่อ้อยสมัยใหม่ตามแบบฉบับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เรากล่าวเสมอว่าการทำกิจกรรมในไร่อ้อย ต้องนำหลักคิด 3 ใช่ มาใช้ให้เหมาะสม ทั้งเวลาที่ใช่ วิธีที่ใช่ และปริมาณที่ใช่ อย่างเช่นการใส่ปุ๋ยที่เรากำลังจะกล่าวต่อไปนี้ ที่หากไม่นำหลัก 3 ใช่เข้ามาช่วย การใส่ปุ๋ยบำรุงอ้อยจะสูญเปล่าทั้งเวลาและเงินลงทุน

เทคนิคใส่ปุ๋ยในไร่อ้อย-003.jpg

เทคนิคการใส่ปุ๋ยในไร่อ้อย ให้งามตามอายุ ใช้หลักการง่าย ๆ ตามหลักคิด 3 ใช่ของไร่อ้อยสมัยใหม่คือ

เวลาที่ใช่ การใส่ปุ๋ยบำรุงอ้อยนั้นควรให้ปุ๋ย 2 ช่วงคือ หลังเก็บเกี่ยวอ้อยและเมื่ออ้อยสูง 30 เซนติเมตร การใส่ปุ๋ยหลังตัดอ้อยต้องทำทันทีภายใน 7-10 วัน หลังจากใส่ปุ๋ยหลังตัดแล้วควรมีการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอีก 1-2 ครั้ง โดยใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ 1 ให้ใส่เมื่อเริ่มฤดูฝน

วิธีที่ใช่ ปัจจุบันเรื่องการใส่ปุ๋ยอ้อยไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ใช้แรงงานคนเยอะแยะ ใช้เวลามากมายอีกต่อไป เพราะนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เครื่องจักรสามารถเข้าทำงานในไร่ได้ ทั้งเครื่องใส่ปุ๋ยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานในสภาพแปลงที่มีใบอ้อยคุลมหนา ให้สามารถฝังปุ๋ยลงในดินได้ หรือจะใช้โดรนให้ปุ๋ยตามที่นิยมกันอยู่ในตอนนี้ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกเหมาะสมในแต่ละไร่

นอกจากนี้การให้ปุ๋ยอ้อยตอนั้น มิตรชาวไร่ควรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือตามแผนการจัดการปุ๋ยเพื่อกำหนดว่าจะใช้ปุ๋ยอะไร โดยใส่ปุ๋ยให้ถูกชนิดและถูกอัตราเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและใช้คู่มือการแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างเคร่งครัด

ปริมาณที่ใช่ เมื่อใส่ปุ๋ยในเวลาที่ใช่และวิธีที่ใช่แล้ว “ปริมาณที่ใช่” คือสิ่งสำคัญในประการต่อมา การจะให้ปุ๋ยอ้อยกันแต่ละครั้งนอกจากจะใช้วิธีการสมัยใหม่แล้ว ยังต้องแม่นยำในเรื่องปริมาณด้วย นั่นคือให้ในปริมาณที่อ้อยต้องการในแต่ละช่วงวัย ไม่ให้มาก หรือให้น้อยจนเกินไป เพื่อให้มิตรชาวไร่สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่แม่นยำตามที่ได้คาดการณ์ไว้

ตัวอย่างเช่น อ้อยปลูกควรเพิ่มไนโตรเจนอีก 25 เปอร์เซ็นต์ อ้อยตอก็เช่นเดียวกัน ควรแบ่งการใส่ปุ๋ย 2-3 ช่วง เพิ่มไนโตรเจนเน้นสูตร 21-7-18 และการใส่ปุ๋ยอ้อยตอทันทีหลังตัด ควรใส่จำนวน 1 กระสอบ หรือ 50 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเน้นไนโตรเจน และโปแตสเซียม  สูตร 21-7-18,25-7-7 และ 15-5-20 เป็นต้น

หลักคิด 3 ใช่ดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่เพียงแต่สามารถนำมาใช้ในเรื่องปุ๋ยเท่านั้น เรื่องการให้น้ำ การดูแลโรคและแมลงศัตรูอ้อย ก็ให้นำหลักคิด 3 ใช่นี้มาใช้ได้ในทุกกิจกรรมในไร่ เพื่อให้มิตรชาวไร่สามารถบริหารจัดการทั้งเรื่องเวลา คนงาน และเงิน ได้อย่างเหมาะสมลงตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ข่าวปักหมุด