หน้าแรก

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ ก่อนการปลูกพืชบำรุงดิน กรณีที่มิตรชาวไร่เตรียมแปลง เพื่อรอปลูกเป็นเวลานาน ควรควบคุมวัชพืชในแปลงภายหลังการขึ้นแปลงปลูก หรือ Bed forming เพราะช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นจังหวะเหมาะที่จะจัดการวัชพืชซึ่งเป็นปัญหากวนใจทั้งคนทั้งพืชมาตลอดเวลา

การกำจัดวัชพืชก่อนปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นการกำจัดวัชพืชที่ประหยัดที่สุด เพราะสามารถใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น กลูโฟซิเนตได้ ซึ่งหากมิตรชาวไร่ขึ้นเบดแล้ว และยังไม่สามารถปลูกถั่วได้ ให้ฉีดควบคุมวัชพืช เพื่อป้องกันการระบาดของวัชพืชในแปลงได้ทันที

003.jpg

มิตรชาวไร่จะเห็นว่า วัชพืชบางชนิดต้องกำจัดหลายครั้ง อาทิ หญ้าบางชนิด เช่น หญ้าแห้วหมู หญ้าคา หญ้าชันอากาศ ซึ่งแม้จะกำจัดจนตายแล้วแต่ต่อมาหากสภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่น ฝนตก หรือดินมีความชื้น วัชพืชเหล่านี้จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ ดังนั้น วัชพืชบางชนิดต้องใช้หลายวิธีผสมผสานในการกำจัด และต้องกำจัดก่อนวัชพืชออกดอกเพื่อลดอัตราการกระจายจำนวนวัชพืชมากยิ่งขึ้น

โดยเน้นที่วิธีเขตกรรมเป็นหลัก กำจัดวัชพืชเสริมตั้งแต่การเตรียมดินด้วยการไถกลบวัชพืช ซึ่งอาจต้องทำหลายครั้งหากมีวัชพืชขึ้นมาก หรือมิตรชาวไร่อาจต้องพ่นสารควบคุมวัชพืช ประเภทกำจัด (Knockdown) ก่อนปลูกพืชตระกูลถั่วหรือทันทีหลังหยอดเมล็ด หากต้นถั่วเริ่มงอกแล้วให้ใช้คราดสปริงหรือคัทอะเวย์ คราดกำจัดวัชพืชระหว่างร่อง ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการกำจัดวัชพืชที่เพิ่งงอก และรากยังไม่ลงลึก

004.jpg

สำหรับสารที่ใช้ก่อนปลูกถั่วเพื่อกำจัดวัชพืช แนะนำให้ใช้กลูโฟซิเนต (Glufosinate) ฉีดพ่น หลังปลูกแล้วสารคุมวัชพืชก่อนงอกที่ใช้มีหลายชนิด ชาวไร่อ้อย สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง อลาคลอร์ (Alachlor) หรือ เมโทลาคลอร์ (Metolachlor) การใช้เครื่องจักรช่วยควบคุมวัชพืชจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรได้ โดยมีอุปกรณ์ 2 แบบ ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

  • เครื่องพ่นที่ใช้ในไร่อ้อยทั่วไปหรือ Boom Spray ที่มีความกว้างของแขน 6 เมตร ติดกับรถแทรกเตอร์ตั้งแต่ 95 แรงม้าขึ้นไป ประสิทธิภาพในการพ่นขึ้นอยู่กับความเร็วในการวิ่งของรถ หากรถวิ่งเร็วและพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ ประสิทธิภาพในการพ่นก็จะลดลง
  • เครื่องพ่นแบบฝอย หรือ Spray Rig นำเข้าจากต่างประเทศ ฉีดพ่นน้ำยาซึมลึกลงในดินความลึก 9 เซนติเมตร สามารถทำงานได้ 80-100 ไร่ต่อวัน ติดกับรถแทรกเตอร์ตั้งแต่ 105 แรงม้าขึ้นไป อัตราการพ่นสามารถปรับแรงดันในระบบได้ ทำให้รถวิ่งคงที่ มีประสิทธิภาพในการพ่นสูง

005.jpg

มิตรชาวไร่ต้องตระหนักว่าหากไม่คุมวัชพืชก่อนปลูกพืชตระกูลถั่ว วายร้ายเหล่านี้จะมาแย่งธาตุอาหารในดิน ความชื้น และแสงแดด ทำให้พืชตระกูลถั่วเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ผลพลอยได้ที่ดินจะได้รับจากการปลูกพืชตระกูลถั่วก็ไม่เต็มที่ ส่งผลต่อเนื่องไปยังอ้อยที่เราจะปลูก ทำให้วัตถุประสงค์ของการพักดินปลูกพืชตระกูลถั่วไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น

ที่มา : หนังสือ Blueprint

https://www.kubotasolutions.com/

 

ข่าวปักหมุด