หน้าแรก

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ แม้อ้อยจะเป็นพืชเขตร้อนที่ดูเหมือนจะเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของบ้านเรา แต่ฤดูกาลปลูกอ้อยและช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อยก็แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ ซึ่งฤดูกาลปลูกอ้อยของบ้านเราก็มีหลากหลายช่วง ซึ่งแต่ละช่วงเวลาที่ปลูก มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป และแน่นอนว่าแต่ละช่วงเวลา ก็ต้องเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไปเช่นกัน

003.jpg

วิธีเลือกพันธุ์อ้อยตามช่วงเวลาที่ปลูก แบ่งได้ตามช่วงเวลา ดังนี้

1.การปลูกอ้อยต้นฝน ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมิถุนายน เป็นการปลูกอ้อยโดยอาศัยความชื้นจากฝนช่วงแรกที่ตก เพื่อให้อ้อยงอกและเจริญเติบโตได้จนเข้าสู่ฤดูฝนปกติ ดินที่เหมาะสมคือดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว โดยต้องมีการเตรียมดินและชักร่องรอฝน ซึ่งปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อการงอกของอ้อยสังเกตได้จากร่องอ้อยจะมีน้ำขัง ควรเลือกพันธุ์อ้อยที่โตเร็ว สะสมน้ำตาลเร็วอายุการเก็บเกี่ยว 9-10 เดือน หรือที่เรียกว่าอ้อยพันธุ์เบา

2.การปลูกอ้อยน้ำราด หรืออ้อยน้ำเสริม ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม วิธีการปลูกอ้อยน้ำราดเป็นการปลูกอ้อยโดยอาศัยความชื้นจากการให้น้ำเสริม เพื่อช่วยให้อ้อยสามารถงอกและเจริญเติบโตได้จนเข้าสู่ฤดูฝนปกติ สภาพดินที่เหมาะสมคือดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว มักอยู่ในเขตชลประทาน หรือมีแหล่งน้ำพอสมควร ควรเลือกพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว-ปานกลาง มีอายุการเก็บเกี่ยว 11 - 12 เดือน หรือที่เรียกว่าอ้อยพันธุ์กลาง

3.การปลูกอ้อยข้ามแล้ง ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ควรเลือกพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตทางลำต้นในช่วง 4 เดือนแรกช้า แต่มีการพัฒนาระบบรากที่ดี เพราะในช่วงฤดูแล้งดินมักมีความชื้นน้อย หากเลือกใช้พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตทางลำต้นในช่วงแรกเร็ว พืชจะต้องการน้ำและธาตุอาหารมาก พืชมีโอกาสได้รับน้ำและธาตุอาหารในช่วง 4 เดือนแรกไม่เพียงพอ จะชะงักการเจริญเติบโต ควรเป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 13-15 เดือน หรือที่เรียกว่าอ้อยพันธุ์หนัก

ซึ่งแม้ว่าอ้อยจะเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตไว แข็งแรง แต่หากเริ่มต้นไม่ถูกวิธีตั้งแต่การเลือกพันธุ์อ้อยไม่เหมาะสมต่อช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่ปลูก จะส่งผลให้อ้อยไม่แข็งแรงและเติบโตไม่สมวัย ดังนั้นการเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ปลูกจึงเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ผู้ปลูกอ้อยไม่ควรมองข้ามค่ะ.

ที่มา วารสาร Blueprint

https://sites.google.com/

 

 

ข่าวปักหมุด