หน้าแรก

สวัสดีค่ะเพื่อนมิตรชาวไร่ จะปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง และต้นทุนต่ำ หลักการที่มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มย้ำกันมาตลอดคือ การจัดการกิจกรรมในไร่ให้ทันตามระยะเวลา เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ยิ่งจัดการได้ช้าจะเกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยได้ค่ะ

โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมดินสำหรับปลูกอ้อย ที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปลูกอ้อย หากเราจัดการได้ดี ผลระยะยาวต่ออ้อยยิ่งส่งผลดีต่อเรา

แน่นอนว่าการเตรียมดินปลูกอ้อยที่ดี ต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญที่ช่วยทุ่นแรงและช่วยให้มิตรชาวไร่จัดการกิจกรรมเตรียมดินได้ตามเวลา ซึ่ง 5 เครื่องมือเตรียมดินสำหรับปลูกอ้อย ตามแบบฉบับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ประกอบด้วย

1. Disc Harrows 12 Disc (ผาลพรวน 12 จาน)

003.jpg

ใช้ไถพรวน สับ กลบเศษซากใบอ้อย ตออ้อย และวัชพืชต่าง ๆ ลงในดิน เพื่อย่อยสลายเป็นอินทรียวัตถุให้ดิน โดยมีชุดจานพรวน 2 ชุด รวมทั้งหมด 12 ใบ

มาตรฐานการทำงาน

 • ความลึกงานไถ 20-30 เซนติเมตร
 • หน้ากว้างการทำงาน 2-3 เมตร
 • ความเร็ว 6-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • ดินร่วนซุยสม่ำเสมอ
 • หน้ากว้างในการทำงาน 1.8 เมตร
 • ความสามารถในการทำงาน 40 ไร่ต่อวัน

2. Drag Scraper (แดรก สแครปเปอร์)

004.jpg

ใช้เพื่อปรับพื้นที่ปลูกอ้อยให้มีระดับสม่ำเสมอ ไม่มีน้ำขัง

มาตรฐานการทำงาน

 • ลักษณะผิวดินสม่ำเสมอไม่เป็นคลื่น
 • หน้ากว้างในการทำงาน 3 เมตร
 • ความเร็วในการใช้งาน 2-3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • ความสามารถในการทำงาน 10 ไร่ต่อวัน

3. Subsoiler 5 Shank (ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา)

005.jpg

ริปเปอร์ระเบิดดินดาน ทำหน้าที่ช่วยให้ดินชั้นล่างที่พรวนกลบเศษซากไม่ลึกและดินมีความแข็ง เกิดการแตกร้าวเพื่อเก็บกักน้ำฝนภายในดิน โดยมีจานสับวัชพืชหน้าขาริปเปอร์ทั้ง 5 ขา และมีลูกกลิ้งปิดความชื้น

มาตรฐานการทำงาน

 • ความลึกงานริปเปอร์ 40-50 เซนติเมตร
 • หน้ากว้างในการทำงาน 5 เมตร
 • ระยะห่างของรอยไม่เกิน 50 เซนติเมตร
 • ความเร็ว 4-5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • ความสามารถในการทำงาน 30 ไร่ต่อวัน

นอกจากนี้ริปเปอร์ระเบิดดินดาน ยังช่วยเพิ่มการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน ทำให้อ้อยสามารถใช้น้ำเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ทำให้น้ำใต้ดินสามารถระเหยผ่านชั้นดินดานขึ้นมา ช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตข้ามแล้งได้ ทั้งยังช่วยให้ระบบรากอ้อยสามารถหยั่งลึกลงใต้ดิน เพื่อหาอาหารได้มากขึ้นและช่วยไม่ให้อ้อยล้ม และการลงริปเปอร์จะไม่พลิกดิน ทำให้ยังรักษาความชื้นและสิ่งมีชีวิตในดินได้ดีอีกด้วย

4. Bed Renovator (เบด รีโนเวเตอร์)

006.jpg

ทำหน้าที่ยก Bed Form และไถกลบเศาซากพืชบำรุงดินและใบอ้อยบน Bed Form ครั้งละแถว เพื่อให้เกิดการย่อยสลาย

มาตรฐานการทำงาน

 • ความลึกของงานพรวน 20-30 เซนติเมตร
 • ความสูงของ Bed 10-15 เซนติเมตร
 • ความกว้างเส้นของ Bed 100-110 เซนติเมตร
 • ความกว้างฐานของ Bed 120 เซนติเมตร
 • ขึ้น Bed Form ระยะห่าง 85 เมตร
 • ความเร็ว 6-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • ความสามารถในการทำงาน 30 ไร่ต่อวัน

5. Zonal Rotavator (โซนอล โรตาเวเตอร์)

007.jpg

เป็นเครื่องพรวนบน Bed Form โดยใช้ต้นกำลังมาจาก PTO รถแทรกเตอร์ ขับใบมีดตีดินให้ละเอียด เพื่อเหมาะกับการปลูกอ้อย

มาตรฐานการทำงาน

 • ความลึกของงานพรวน 20-30 เซนติเมตร
 • ดินร่วนซุยสม่ำเสมอ
 • ความสูงของ Bed 10-15 เซนติเมตร
 • ความกว้างของ Bed 100-110 เซนติเมตร
 • ขึ้น Bed Form ระยะห่าง 85 เมตร
 • ความเร็ว 4-5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • ความสามารถในการทำงาน 20 ไร่ต่อวัน

 

ลักษณะ Bed Form

008.jpg

ขั้นตอนขึ้น Bed Form

009.jpg

ย้ำอีกครั้งว่า การเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การทำงานในแต่ละกิจกรรม จะช่วยส่งเสริมให้งานแต่ละอย่างสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญควรหมั่นดูแล บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ทั้งก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

ขอบคุณภาพจาก

https://www.farming-machine.com/

 

 

ข่าวปักหมุด