หน้าแรก

มิตรชาวไร่ทุกท่านคะ ก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างในชีวิต เราต้องมีการวางแผนเพื่อให้การเริ่มต้นซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะก้าวไปสู่สเตปต่อไปราบรื่นและสำเร็จในขั้นตอนสุดท้าย การทำไร่อ้อยก็เช่นเดียวกันหากสตาร์ทได้ดี ความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

ซึ่งจุดเริ่มสำคัญของการทำไร่อ้อยให้ประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มคือ การทำ Farm Design หรือการออกแบบรูปแปลงอ้อยเพื่อให้เหมาะสมต่อการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ เพราะการทำ Farm จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่ ลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการทำงานของชาวไร่ ช่วยให้ได้กำไรมากขึ้น ซึ่งการออกแบบรูปแปลง หรือ Farm Design มีประโยชน์ดังนี้

9 คุณประโยชน์ของการออกแบบรูปแปลง (Farm Design) จุดเริ่มสำคัญของการทำโมเดิร์นฟาร์ม

 1. การกำหนดความยาวของแถวอ้อย ไม่ต่ำกว่า 250 เมตร เพื่อกลับรถน้อยที่สุด ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 2. การกำหนดให้มีพื้นที่หัวแปลง ช่วยลดการเหยียบย่ำบนตออ้อยในการกลับรถของเครื่องจักรกลการเกษตร 
 3. การเว้นระยะห่างระหว่างร่องปลูกที่ 1.85 เมตร สะดวกต่อการทำงานของเครื่องจักรกลการเกษตร ลดการบดอัดของชั้นดิน ลดความเสียหายจากการเก็บเกี่ยว ยืดอายุการไว้ตอ
 4. มีการทำวิจัยทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย การควบคุมแนวล้อวิ่ง ของแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร ที่มีระยะห่างระหว่างร่องปลูกที่ 1.85 เมตร ทำให้ประสิทธิภาพของรถตัดอ้อยที่ใช้การวัดเป็นตันต่อชั่วโมงดีที่สุด 
 5. การกำหนดทิศทางการระบายน้ำช่วยให้การระบายน้ำในแปลงดี ไม่มีน้ำท่วมขัง ช่วยลดความเสียหายของอ้อยได้
 6. การมีจุดขนถ่ายอ้อย (Caneyard) ให้รถบินถ่ายอ้อยมายังรถเซมิเทรลเลอร์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชาวไร่รายเล็ก ไม่ต้องขนอ้อยในปริมาณน้อยไปส่งโรงงาน ทำให้รถตัดอ้อยและรถบินสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และรถตัดสามารถทำงานในแปลงได้อย่างต่อเนื่อง
 7. การมีแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ให้เหมาะสมตามความต้องการของอ้อย ช่วยให้ผลผลิตเพิ่ม และกำไรเพิ่มขึ้นด้วย
 8. การมีโรงเรือนเก็บเครื่องจักรและปัจจัยการผลิตเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากเครื่องจักรเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่ได้ลงทุนเพื่อซื้อมาช่วยงานในไร่ และยังสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจรับเหมาแก่ชาวไร่รายอื่น ๆ เพราะอุปกรณ์การเกษตร เครื่องจักร รถราต่าง ๆ รวมถึงภาชนะบรรจุที่ใช้ทั้งในการปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้องพร้อมใช้งานเสมอ และได้รับการดูแลรักษาความสะอาดหลังใช้งานเป็นประจำ
 9. การออกแบบรูปแปลงทำให้เราใช้ทรัพยากรในการทำงานได้อย่างคุ้มค่า ลดแรงงาน ลดเวลา และลดต้นทุน 11591036541383.jpg

   

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมั่นใจว่า หากมิตรชาวไร่เริ่มต้นการทำไร่ด้วยการออกแบบรูปแปลง (Farm Design) เป้าหมายในการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ ที่เน้นนำเครื่องจักรเข้ามาทำงาน เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มผลผลิตและเพิ่มกำไรในไร่อ้อย คือความสำเร็จที่มิตรชาวไร่จะคว้ามาได้อย่างแน่นอนค่ะ

 

ข่าวปักหมุด