หน้าแรก

พี่น้องมิตรชาวไร่ที่เคารพคะ หากพูดถึงการกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยแล้ว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในไร่ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากเราไม่สนใจการจัดการหญ้าหรือวัชพืชเลย ศัตรูพืชตัวร้ายเหล่านี้พร้อมที่จะผุดขึ้นมาแย่งอาหารอ้อยจากไร่ของทุกคนแน่นอน

ลองสังเกตไหมคะว่า ไร่อ้อยที่ดูแลกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ มักได้ผลผลิตอ้อยดี ไว้ตอได้นาน ส่วนไร่ที่ปล่อยให้อ้อยอยู่ตามยถากรรม ให้หญ้าสูงท่วมอ้อย มักให้ผลผลิตน้อย ไว้ตอไม่นาน ดังนั้นเรื่องกำจัดวัชพืชจึงเป็นอีกกิจกรรมที่มิตรชาวไร่ต้องใส่ใจและไม่ควรมองข้ามค่ะ

วิธีกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยมีหลากหลายรูปแบบ จะจัดการเก็บ ถอน ด้วยมือก็ทำได้ หรือจะใช้ยากำจัดวัชพืชก็ได้เช่นกัน แต่มีวิธีที่ชาวไร่นิยมกันมาก เพราะช่วยให้จัดการวัชพืชได้ไว ต้นทุนต่ำ เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าในระยะยาว นั่นคือการกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องมือค่ะ

การกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องมือ เป็นวิธีการที่ใช้เงินลงทุนครั้งแรกสูงกับเครื่องจักร เครื่องมือ แต่เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้งาน และปริมาณงานที่ได้แล้ว ถือว่าเป็นการกำจัดวัชพืชที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสมกับไร่อ้อยขนาดใหญ่ที่ มีปัญหาด้านแรงงานด้วยค่ะ

ประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องมือ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  1. ชนิดดินและการเตรียมดิน
  2. ชนิด ความหนาแน่น และขนาดวัชพืช
  3. ฤดูกาลและช่วงเวลาทำงาน
  4. ทักษะและประสบการณ์การทำงานของชาวไร่

เครื่องมือในการกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนเครื่องยนต์หรือต้นกำลัง ได้แก่ รถแทรกเตอร์ ซึ่งจะบ่งบอกถึงปริมาณงานที่ได้ หรือความเร็วในการทำงาน มีหลายขนาดด้วยกัน เช่น รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

2. ชนิดของเครื่องมือ การใช้เครื่องมือจะขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และปริมาณวัชพืช

แนะนำเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการกำจัดวัชพืช ได้แก่

1. เครื่องมือที่ทำหน้าที่กวนลูกหญ้ากำจัดวัชพืชและพรวนหน้าดินให้ร่วนซุยเพื่อให้ดินเก็บควาชื้นได้ดีขึ้น ในกรณีที่ปลูกอ้อยแล้วฝนตกควรใช้คัตอะเวจะช่วยเปิดร่องให้กว้างขึ้นบนหน้าดินให้แต่อ้อยจะงอกปกติ

- เครื่องทำรุ่นคัตอะเว (Cutaway)

003.jpg

- คราดสปริง  (Spring The Cultivator)

004.jpg

- จอบหมุน (Rotary  Cultivator) 

005.jpg

- พรวนจาน (Disc harrow) 

006.jpg

2. เครื่องมือพรวนดินใส่ปุ๋ยพร้อมการกำจัดวัชพืช เป็นการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 หรือ บำรุงตอใส่ปุ๋ยพรวนดินใช้ได้ทั้งในอ้อยปลูกและบำรุงต่อ

007.jpg

ทั้งนี้ชนิดของเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น มิตรชาวไร่อาจเพิ่ม ลด ได้ตามความเหมาะสม หรือบางคนอาจมีวิธีกำจัดวัชพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ในไร่อ้อยของตนเอง ก็สามารถทำได้ตามประสบการณ์ค่ะ ขอให้ไม่มีหญ้าหรือวัชพืชเข้ามากวนใจในไร่อ้อยและแย่งสารอาหารจากอ้อยของเราเป็นดีที่สุด

ที่มาข้อมูล-ภาพ

คู่มือการจัดการปลูกอ้อยของ สอน.

ที่มา https://www.kubotasolutions.com/

ข่าวปักหมุด