หน้าแรก

ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะรัฐควีนส์แลนด์ พื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ออกประกาศควบคุมการเผาอ้อยของชาวไร่ โดยหน่วยบริการดับเพลิงและเหตุฉุกเฉินของรัฐควีนส์แลนด์และ CANEGROWERS ได้จัดทำประกาศฉบับปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าไฟจากอ้อยมีความปลอดภัยและถูกกฎหมายเมื่อมีความจำเป็น

ซึ่งประกาศการเผาอ้อย ฉบับใหม่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และถูกปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชาวไร่รัฐควีนส์แลนด์ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากไฟไหม้อ้อย ที่ผ่านมารัฐได้รณรงค์ให้งดการเผาอ้อยเพื่อความปลอดภัยหลาย ๆ ด้าน อาทิ การขยายตัวของเมืองและความกังวลเกี่ยวกับการเผาอ้อยที่ส่งผลต่อสุขภาพทำให้มีความสำคัญมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการเผาไหม้จะดำเนินการด้วยการพิจารณาอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้อ้อย เป็นต้น

โดยล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงหลักจากประกาศฉบับเดิมคือ ฉบับใหม่ระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกอ้อยที่เกิดไฟไหม้ โดยระบุว่าต้องเป็นพื้นที่

  • ที่รายล้อมไปด้วยผืนไร่อ้อยอื่น ๆ
  • ติดกับถนนสำรองที่อาจมีถนนในท้องที่แต่ไม่ใช่ถนนสายหลักหรือทางหลวงที่มีที่ดินอ้อยอยู่อีกด้านหนึ่ง
  • ติดกับที่ดินแปลงเดียว (ไม่เกิน 2,000 ตร.ม.) ที่มีกรรมสิทธิ์เดียวกันและมีบ้านไม่เกินสองหลัง
  • ติดกับแปลงของที่ดินที่ใช้ในชนบทนอกเหนือจากการผลิตน้ำตาลโดยมีคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีการคัดค้านจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น

ส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถเผาอ้อยได้ภายใต้ประกาศนี้และจะต้องได้รับใบอนุญาตให้เผาหากพัสดุของที่ดินอ้อย

  • ติดกับถนนสำรองที่มีทางหลวงหรือถนนสายหลัก
  • ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในเมืองหรือกิจกรรมเร่งรัดอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขขั้นต่ำสำหรับสภาพอากาศ อันตรายจากควัน (สัญญาณ) อุปกรณ์และบุคคล

สิ่งสำคัญสำหรับผู้ปลูกต้องมีความชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของประกาศการเผาอ้อยได้หรือไม่ หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในท้องที่

ทั้งนี้หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ นั้นเป็นของประเทศออสเตรเลียเรานำมาแชร์ให้พี่น้องได้ทราบกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายห้ามเผาไร่อ้อยและพื้นที่เกษตร หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท.นะคะพี่น้อง

ที่มาข้อมูล-ภาพ

https://www.canegrowers.com.au/

 

ข่าวปักหมุด