หน้าแรก

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ ช่วงเกือบครึ่งปีที่ผ่านมา เราจะเห็นว่าสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน อากาศหนาวลากยาวกินเวลามากกว่าปกติ หน้าร้อนถึงแม้อากาศจะร้อนจัดในบางช่วง แต่บางช่วงก็มีทั้งลมทั้งฝน และมีความหนาวเย็นสลับกันมาเป็นระลอก ทำให้ปีนี้หลายคนเฝ้ารอว่าฝนน่าจะมีมากกว่าปกติ

ล่าสุด นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าฤดูฝนปีนี้ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุด เกษตรกรควรเก็บกักน้ำฝนให้ได้มากที่สุด และใช้น้ำทุกหยดให้มีคุณค่า เพราะต้นทุนน้ำมีคุณค่ามากไปถึงอีก 3-5 ปีข้างหน้า  และเพื่อสำรองได้ในฤดูถัดไป

จากการคาดการณ์ประเมินว่าฝนปีนี้จะมีน้ำกักเก็บในพื้นที่มากกว่าปีที่ผ่านมา มั่นใจว่าจะไม่ขาดแคลนน้ำเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีคาดการณ์ว่าจะมีพายุเข้าประเทศไทยอีก 2-3 ลูก ซึ่งก็ยังไม่มีการฟันธง แต่ก็อยากให้ประชาชนร่วมประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิยาและหน่วยงานด้านน้ำทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดโดยไม่ประมาท ให้วางแผนเก็บกักน้ำและแผนการเพาะปลูกอย่างรัดกุม

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน  กล่าวว่า การจัดสรรน้ำในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่ามีการใช้น้ำไปทั้งสิ้น 22,998 ล้าน ลบ.ม. (แผนจัดสรรน้ำทั้ง ประเทศจัดสรรไว้รวมทุกกิจกรรม 22,280 ล้าน ลบ.ม. สำรองน้ำต้นฤดูฝน 15,557 ล้าน ลบ.ม.) ส่วนน้ำสำรองต้นฤดูฝนที่คาดการณ์ไว้ว่าจะต้องสำรองประมาณ 15,557 ล้าน ลบ.ม. ปรากฏว่าในวันเริ่มต้นฤดูฝน วันที่ 1 พ.ค. 65 เรามีน้ำต้นทุนอยู่ 19,950 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 4,393 ล้าน ลบ.ม. ถือว่าเป็นกำไร

003.jpg

ในส่วนของสถานการณ์ฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปีนี้จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งใกล้เคียงปกติและจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2565 โดยปริมาณฝนรวมของทั้ง ประเทศในช่วงฤดูฝนตกมากกว่าค่าปกติร้อยละ 3 ซึ่งต่ำกว่าปี 2564 ที่ผ่านมา ที่มีฝนตกสูงกว่าค่าปกติถึงร้อยละ 8 ทั้งนี้ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่ฝนจะตกน้อย หลังจากนั้นฝนจะตกชุกหนาแน่นในช่วงเดือน สิงหาคมถึงกันยายน

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2565 กรมชลประทาน ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ โดย ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณฝนตกน้อยกว่า โดยได้เตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย ด้วยการกำหนดวิเคราะห์พื้นที่ เสี่ยงน้ำท่วม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำในลำน้ำ กำหนดคน กำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ ที่อาจจะได้รับ ผลกระทบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานจังหวัด ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์หรือคาดการณ์สถานการณ์น้ำในลำน้ำ การจัดสรรทรัพยากร เช่น เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกล รถขุด รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

ในส่วนของพี่น้องชาวไร่ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอให้ทุกคนวางแผนกักเก็บน้ำเพื่อจัดการระบบชลประทานในไร่อ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มที่ และให้ทุกคนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะเกี่ยวข้องหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตในไร่ได้นะคะ

ขอบคุณที่มา : 

https://www.bangkokbiznews.com/

ข่าวปักหมุด