หน้าแรก

 

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ โดยส่วนใหญ่หลายพื้นที่ตัดอ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ บางส่วนที่เหลือเพียงเล็กน้อย ก็จะปิดหีบอย่างเป็นทางการแล้ว

สิ่งที่มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มของเราย้ำอยู่เสมอคือ การบำรุงอ้อยตอทันทีหลังตัดอ้อยเสร็จ เพราะอ้อยตอนี่แหละค่ะที่จะทำกำไรให้มิตรชาวไร่ได้มากกว่าอ้อยปลูก

สำหรับเคล็ดลับบำรุงอ้อยตอ นอกจากเรื่องปุ๋ยแล้ว “น้ำ” คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะชี้เป็นชี้ตายให้อ้อยได้ เพราะหลักการบำรุงอ้อยตอที่สำคัญนอกจากปุ๋ยแล้ว คือ “อ้อยต้องได้น้ำเพียงพอ ตอถึงจะดี” ค่ะ ยิ่งอ้อยได้น้ำทันทีหลังใส่ปุ๋ย ได้รับการบำรุงรักษาดี ๆ ยิ่งช่วยกระตุ้นการงอก ทำให้ผลผลิตดีและไว้ตอได้นานหลายปีเลยทีเดียว

ระยะวิกฤต (Critical Period) ของอ้อยที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการขาดนํ้า คือช่วงกำลังแตกกอและลำต้นกำลังโตหากอ้อยขาดนํ้าแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตมากที่สุด ต้องระมัดระวัง ไม่ให้พืชขาดนํ้า จะต้องดูแลเป็นพิเศษ จึงจะได้ผลผลิตสูง

อายุอ้อยต้องการน้ำ.png

สำหรับปริมาณน้ำที่อ้อยต้องการ อย่างที่เราทราบกันดีว่าแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 หรือ ระยะตั้งตัว อ้อยอายุ 1 เดือน ซึ่งเป็นระยะอ้อยเริ่มงอก ความต้องการน้ำจะยังไม่มากนัก เพราะรากอ้อยยังสั้นและการคายน้ำยังมีน้อย ปริมาณน้ำที่ต้องการคือ 4 มิลลิเมตรต่อวัน

ระยะที่ 2 หรือ ระยะที่อ้อยเติบโตทางลำต้น ซึ่งเป็นระยะที่อ้อยแตกกอ อายุอ้อย 3-4 เดือน ระยะนี้อ้อยต้องการน้ำ 4.5 มิลลิเมตรต่อวัน

ระยะที่ 3 หรือ ระยะสร้างน้ำตาล หรือระยะย่างปล้อง อ้อยอายุตั้งแต่เดือนที่ 4-8 ของการปลูกอ้อย ระยะนี้เป็นช่วงที่ให้น้ำเฉพาะอ้อยเริ่มแสดงอาการขาดน้ำ ไม่จำเป็น ต้องให้น้ำบ่อย เพราะพื้นที่ใบอ้อยที่ใช้ประโยชน์

ระยะที่ 4 หรือ ระยะแก่ เป็นช่วงที่อ้อยเติบโตน้อยลง และกำลังสะสมน้ำตาล ความต้องการน้ำประมาณ 4 มิลลิเมตรต่อวัน เมื่ออ้อยอายุครบกำหนด 13 เดือน ก็ถึงช่วงเวลาที่เหมาะ  สำหรับตัดอ้อยเข้าหีบนำส่งเข้าโรงงานน้ำตาลต่อไป

ดังนั้นถ้าดูตามระยะการเจริญเติบโตของอ้อยกับปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับอ้อยตอหลังตัด ที่กำลังจะแตกกอใหม่แล้ว ปริมาณน้ำที่มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มแนะนำคือ การให้น้ำแบบระบบน้ำหยดบนผิวดิน โดยให้น้ำเฉลี่ยวันละ 6-8 ชั่วโมง ให้ได้น้ำปริมาณ 30-35 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่

ทั้งนี้ปริมาณความเหมาะสมของการให้น้ำ มิตรชาวไร่ควรพิจารณาจากสภาพทางกายภาพของดินในแปลงปลูกอ้อยของเราเอง เพื่อประเมินความเพียงพอของน้ำที่อ้อยจะได้รับ เราเชื่อว่าหากอ้อยตอได้รับน้ำตามปริมาณที่เหมาะสม อ้อยจะแตกกอดี ให้ผลผลิตงาม เป็นกำไรเข้ากระเป๋าพี่น้องมิตรชาวไร่แน่นอนค่ะ

003.jpg

ที่มา : วารสาร Blueprint ดินทราย

ข่าวปักหมุด