หน้าแรก

ไม่ว่าการปลูกอ้อยพื้นที่ไหนหรือประเทศใดก็ตาม “ดิน” ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของอ้อย จะปลูกอ้อยที่ประเทศไทย หรือปลูกอ้อยที่ออสเตรเลีย การใส่ใจเรื่อง Soil health หรือสุขภาพของดินก็เป็นสิ่งสำคัญที่ชาวไร่อ้อยใส่ใจ

ที่ประเทศออสเตรเลีย เห็นได้ชัดว่าการจัดการดินและธาตุอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อยรวมถึงพืชอื่น ๆ  การปรับปรุงดินอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มการผลิตพืชผลได้อย่างดี

โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพของดิน หรือ Soil health ที่เน้นเรื่องการใส่ใจธาตุอาหารในดินที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของอ้อย โดยเฉพาะไนโตรเจน ซึ่งชาวไร่อ้อยออสเตรเลีย เน้นเรื่องปริมาณไนโตรเจนที่แม่นยำในดิน พวกเขาต้องมั่นใจว่าในดินมีไนโตรเจนเพียงพอต่อความต้องการของอ้อย ที่ผ่านมาเขาอาจละเลยในเรื่องนี้ไปบ้าง ต่อมาเมื่อมีการพิสูจน์แล้วว่าปัจจัยเรื่องดินมีส่วนสำคัญต่ออ้อย ชาวไร่จึงมีความสนใจมากขึ้นในการสร้างความมั่นใจว่าธาตุอาหารพืชในดินทั้งหมดมีปริมาณเพียงพอ ดินสามารถกักเก็บธาตุอาหารไว้ได้

ซึ่งพวกเขาต้องลดการทำลายดิน ทั้งเรื่องการควบคุมแนวรถวิ่งและการไถพรวน ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต ที่สำคัญคือใช้วิธีปลูกพืชตระกูลถั่วที่ได้รับการจัดการอย่างดี เพื่อช่วยทำลายวงจรศัตรูพืชและโรคอ้อย ทำให้ชาวไร่ลดต้นทุนปุ๋ย เพราะได้รับธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์จากการไถกลบซากพืชตระกูลถั่ว ทำให้ได้ปรับปรุงสุขภาพของดินและตัดวงจรโรคไปในตัว

นอกจากนี้ชาวไร่ออสเตรเลียมองว่า เขาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพของดิน ไม่ใช่แค่ไนโตรเจน ชีววิทยาของดินด้านอื่น ๆ ก็ต้องให้ความสำคัญ เขาต้องหมั่นตรวจเช็กสภาพของดิน เพื่อให้รู้ว่าต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมตรงไหน เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตอ้อยให้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งธุรกิจฟาร์มและสิ่งแวดล้อม

003.jpg

Robert Bonassi ชาวไร่อ้อยผู้ปลูกอ้อยในแม่น้ำเฮอร์เบิร์ต รู้ดีว่าสุขภาพของดินเป็นกุญแจสำคัญในการลดอัตราปุ๋ยโดยไม่กระทบต่อผลผลิต เขามุ่งเน้นไปที่พืชผลที่รกร้าง รวมถึงผลพลอยได้ของโรงงาน ที่สามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพของดินได้ โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเขาสามารถลดอัตราปุ๋ยเคมีได้สูงสุดถึง 20% ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา

004.jpg

Sam แลMichael Spina ผู้ปลูกอ้อยของ Innisfail สามารถลดอัตราปุ๋ยและต้นทุนโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลผลิตด้วยวิธีการนำซากพืชเกษตรอื่น ๆ ที่รกร้างมาทำเป็นปุ๋ย รวมถึงเน้นการใช้ปุ๋ยตามคอกม้ามาบำรุงอ้อย และเพิ่มเติมด้วยการให้น้ำอ้อย 

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างชาวไร่ที่ปรับปรุงคุณภาพดินด้วยพืชตระกูลถั่ว นั่นคือ ครอบครัว Russo จากเขต Isis พวกเขาใช้ถั่วเพื่อปรับปรุงสุขภาพของดิน ซึ่งเขาปลูกถั่วลิสงในช่วงพักดิน ร่วมกับการจัดการระบบชลประทานในไร่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน ซึ่งช่วยให้เขาเพิ่มผลผลิตอ้อยได้อย่างดี

มิตรชาวไร่จะเห็นว่า หลักการปลูกอ้อยของชาวไร่ออสเตรเลีย เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการปลูกอ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่เราก็เน้นที่การบำรุงดิน พักดินปลูกพืชตระกูลถั่ว ควบคุมแนวล้อวิ่ง ลดการไถพรวน เพื่อไม่ทำลายดิน และเสริมด้วยระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

ขอบคุณที่มา:

https://www.canegrowers.com.au/

 

ข่าวปักหมุด