หน้าแรก

โรคใบขาว ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โรคร้ายอันดับหนึ่งที่สร้างความสูญเสียต่อการปลูกอ้อยอย่างมหาศาล ซึ่งโรคใบขาวของอ้อยเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา ซึ่งเป็นเชื้อที่ต้องเจริญเติบโตอยู่ในต้นอ้อยหรือในแมลงพาหะเท่านั้น เชื้อจะอยู่ภายในท่ออาหารของอ้อย ซึ่งอ้อยเจริญเติบโตไปได้เพียงใด เชื้อสาเหตุของโรคก็สามารถเพิ่มปริมาณไปได้ไกลเท่านั้น

003.jpg

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ข่าวปักหมุด